Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 33 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 441-TTg năm 1977 về việc chuyển giao công tác cung ứng và phục vụ tàu biển nước ngoài sang các địa phương quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Việt Nam và Man-ta (1977)

Ngày ban hành: 29/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 21-TT/TC/TN-1977 về việc tổ chức Công ty quản lý thủy nông do Bộ Thủy lợi ban hành

Ngày ban hành: 25/11/1977

Ngày hiệu lực: 10/12/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 2198-CNR năm 1977 ban hành bảng phân loại tạm thời các loại gỗ sử dụng thống nhất trong cả nước do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 25/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 1531/QĐ-UB năm 1977 về cải tạo các đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 24/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 658/QĐ-UB năm 1977 thành lập Phòng xây dựng huyện Thủ Đức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Chỉ thị 71/CT-UB năm 1977 thống nhất công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/11/1977

Ngày hiệu lực: 23/11/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Lệnh bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ năm 1997

Ngày ban hành: 22/11/1977

Ngày hiệu lực: 22/11/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1518/QĐ-UB năm 1977 về việc tiến hành công tác cải tạo, quy hoạch, điều chỉnh và thống nhất quản lý nhà đất ở Thành phố năm 1977 – 1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Chỉ thị 430-TTg năm 1977 về phát triển sản xuất gạch ngói ở cấp huyện phục vụ nông nghiệp và xây dựng nông thôn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 21/11/1977

Ngày hiệu lực: 06/12/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 1515/QĐ-UB năm 1977 ban hành một số điều quy định tạm thời về cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với ngành đánh bắt và chế biến thủy hải sản ở thành phố của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 21/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 70/CT-UB năm 1977 triển khai công tác tiêu chuẩn hóa – đo - lường - kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hóa của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/11/1977

Ngày hiệu lực: 20/11/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 655/QĐ-UB năm 1977 ban hành các chế độ báo cáo thống kê do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Thông tư 42-BYT/TT-1977 hướng dẫn thi hành Thông tư 255-TTg-1977 về việc thống nhất quản lý hệ thống y tế của ngành vào ngành y tế do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 18/11/1977

Ngày hiệu lực: 18/11/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Chỉ thị 69/CT-UB năm 1977 về tổ chức trực cơ quan ngoài giờ làm việc và các ngày nghỉ, ngày lễ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/11/1977

Ngày hiệu lực: 18/11/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Chỉ thị 425-TTg năm 1977 về phát triển phong trào nhân dân trồng cây phân tán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 18/11/1977

Ngày hiệu lực: 03/12/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 304-CP năm 1977 về việc thành lập Ủy ban Việt Nam đoàn kết hữu nghị với nhân dân cả nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 16/11/1977

Ngày hiệu lực: 01/12/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 41-BYT/TT-1977 hướng dẫn thi hành chế độ dưỡng bệnh đối với nhân dân khi ốm đau điều trị nội trú tại bệnh viện do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 16/11/1977

Ngày hiệu lực: 01/12/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 305-CP năm 1977 bổ sung chính sách quản lý và cải tạo XHCN đối với nhà, đất ở đô thị các tỉnh miền Nam do Hội Đồng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 16/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 612/QĐ-UB năm 1977 ban hành Bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các sở, ban, ngành của thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 15/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 299-CP năm 1977 về việc thành lập Vụ đào tạo trực thuộc Bộ Giao thông vận tải do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 13/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 610/QĐ-UB năm 1977 về việc xây dựng nghĩa trang liệt sĩ thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 11/11/1977

Ngày hiệu lực: 11/11/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Nghị quyết số 297-CP về một chính sách đối với tôn giáo do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 10/11/1977

Ngày hiệu lực: 25/11/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Chỉ thị 68/CT-UB năm 1977 về tăng cường kiểm tra hoạt động kinh tế ở một số cơ sở sản xuất và xây dựng trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/11/1977

Ngày hiệu lực: 10/11/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Chỉ thị 67/CT-UB năm 1977 về tổ chức phân công đào tạo cán bộ khung cho các xã kinh tế mới trong mùa khô 1977 – 1978, 1978 – 1979 và 1979 - 1980 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/11/1977

Ngày hiệu lực: 10/11/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 2867-VTGC năm 1977 sửa đổi quyết định 1843–QĐ/VTGC về các khoản phí mà đại lý tàu biển được thu đối với tàu nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Ngày ban hành: 08/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Chỉ thị 66/CT-UB năm 1977 về cải tiến một bước lề lối làm việc và thực hiện thống nhứt chế độ thỉnh thị, báo cáo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 07/11/1977

Ngày hiệu lực: 07/11/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Thông tư 12-TC/TCTT-CT-1977 hướng dẫn chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp ở các tỉnh, thành phố phía Bắc do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 06/11/1977

Ngày hiệu lực: 21/11/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 2849-QĐ/VT/GC năm 1977 sửa đổi điều 18 Quyết định 787-QĐ/VTGC về Thể lệ tạm thời và biểu cước cảng phí thu đối với tàu nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 04/11/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 605/QĐ-UB năm 1977 thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 03/11/1977

Ngày hiệu lực: 03/11/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây