Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.556 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị quyết 01/NQ/BCS năm 2012 về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012 của ngành Tòa án nhân dân do Ban Cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2011

Ngày hiệu lực: 31/12/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Chỉ thị 01/CT-VKSTC năm 2012 về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 31/12/2011

Ngày hiệu lực: 31/12/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Kế hoạch 49/KH-UBND năm 2011 thực hiện Kết luận 30-KL/TU về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 30/12/2011

Tình trạng: Không xác định

4
Quyết định 2811/QĐ-UBND năm 2012 ban hành Kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển, đảo và đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011 - 2015

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 30/12/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 58/2011/QĐ-UBND về Quy định mức hỗ trợ tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 09/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư 244/2011/TT-BQP hướng dẫn việc hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp quân đội chi trả tiền lương tháng và kinh phí đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ chuẩn bị hưu do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 24/02/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 2813/QĐ-UBND thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 30/12/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 6448/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 30/12/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 29/2011/QĐ-UBND quy định phân khu vực, phân loại đường phố và phân vị trí đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 09/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 27/2011/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 09/2009/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách hỗ trợ dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong vùng sản xuất hàng hoá tập trung đến năm 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 09/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 40/2011/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 09/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 39/2011/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả ô tô bán tải vừa chở người vừa chở hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵn

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 09/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 29/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 57/2011/QĐ-UBND điều chỉnh tăng mức hỗ trợ của tỉnh cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2011

Ngày hiệu lực: 09/01/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Hướng dẫn 02/SXD-KTXD về hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn thành phố Cần thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần thơ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 29/12/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 38:2011/BGTVT về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2011/BGTVT về quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 14:2011/BTC về dự trữ nhà nước đối với thóc do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 66/2011/TT-BGDĐT về chương trình học phần kỹ năng giao tiếp trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 13/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông tư 71/2011/TT-BGTVT quy định về hỗ trợ người cao tuổi khi tham gia giao thông công cộng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 12/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 199/2011/TT-BTC hướng dẫn việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 31/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị quyết 249/2011/NQ-HĐND quy định mức thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo tại Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIII, kỳ họp thứ 3 ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 31/12/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Circular No. 22/2011/TT-BVHTTDL of December 30, 2011, regulation on conditions of establishment and operation of the antique assessment facility

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 14/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Circular No. 199/2011/TT-BTC of December 30, 2011, guiding the organization of training and grant of certificates of training chief accountants

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 31/03/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Circular No. 38/2011/TT-BKHCN of December 30, 2011, prescribing security assurance requirements for nuclear material and facilities

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 14/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Circular No. 45/2011/TT-NHNN of 30 December 2011, providing for the foreign exchange control applicable to foreign loans and debt collection by credit institutions

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 12/02/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2011 Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 29/12/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Chỉ thị 33/2011/CT-UBND triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do tỉnh Nghệ An ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 08/01/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Chỉ thị 04/CT-BTTTT năm 2011 về ngăn chặn tin nhắn rác, lừa đảo trong dịp tết, lễ hội 2012 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 29/12/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 2482/QĐ-UBND năm 2011 quy định mức hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và phòng, trừ bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá và bệnh lùn sọc đen hại lúa; mức hỗ trợ trực tiếp về giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 29/12/2011

Ngày hiệu lực: 29/12/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây