Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.100 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp giữa Bộ Tư pháp Việt Nam - Bun-Ga-Ri

Ngày ban hành: 30/01/2009

Ngày hiệu lực: 30/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Memorandum of understanding between the ministry of justice of the socialist republic of Vietnam and the ministry of justice of the republic of Bulgaria

Ngày ban hành: 30/01/2009

Ngày hiệu lực: 30/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 142/QĐ-TTg năm 2009 ban hành Quy chế làm việc và phối hợp giữa các cơ quan tham gia hợp tác ASEAN của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/01/2009

Ngày hiệu lực: 30/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 08/2009/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 và khoản 3, Điều 3, Chương I Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách để thực hiện các Nghị quyết 04, 05 và 07 kèm theo Quyết định 21/2007/QĐ-UBND do Ủy

Ngày ban hành: 29/01/2009

Ngày hiệu lực: 08/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 106/SPLĐTBXH-BTXH thực hiện Công văn 14/UBND-VX do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2009

Ngày hiệu lực: 29/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 02/2009/QĐ-UBND Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Ngày ban hành: 29/01/2009

Ngày hiệu lực: 08/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định tạm thời một số khoản chi đặc thù cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2004 - 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2009

Ngày hiệu lực: 08/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2009

Ngày hiệu lực: 08/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 44/2009/QĐ-UBND về đổi tên Ban quản lý Khai thác công trình thủy sản thành Ban quản lý Khai thác cảng cá trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 29/01/2009

Ngày hiệu lực: 08/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 18/2009/TT-BTC hướng dẫn giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hoá của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2009

Ngày hiệu lực: 29/01/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 08/2009/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1 và khoản 3, Điều 3, Chương I Quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và các chính sách để thực hiện các Nghị quyết 04, 05 và 07 kèm theo Quyết định 21/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2009

Ngày hiệu lực: 08/02/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Circular No. 18/2009/TT-BTC of January 30, 2009, guiding implementation of fifty per cent reduction of value added tax rate in accordance with the list of goods on the preferential import tariff list.

Ngày ban hành: 29/01/2009

Ngày hiệu lực: 29/01/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Chỉ thị 02/CT-BQP năm 2009 về việc tổng kết 5 năm thực hiện công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương; gắn với sơ kết việc xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 29/01/2009

Ngày hiệu lực: 29/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Báo cáo số 61/BC-BYT về việc công tác y tế trong dịp Tết Kỷ Sửu 2009 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 28/01/2009

Ngày hiệu lực: 28/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công điện 139/CĐ-TTG về việc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân bị thương, gia đình những người tử nạn trong vụ đắm đò chở khách trên sông Gianh, thuộc địa phận xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình do Thủ tướng Chính p

Ngày ban hành: 24/01/2009

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 11/2009/QĐ-UBND về mức chi khen thưởng đối với các chuyên đề hội thi, hội diễn và phong trào đột xuất do thành phố Cần Thơ ban hành

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 01/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 08/2009/QĐ-UBND Quy định chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở các phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 01/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về chế độ chi nhuận bút, bồi dưỡng trong các hoạt động văn hóa thông tin và nghệ thuật; chế độ bồi dưỡng trong hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao do thành phố Cần Thơ ban hành

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 01/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 08/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 01/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 227/QĐ-UBND năm 2009 về Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở Giao thông vận tải do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 22/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 08/2009/QĐ-UBND sửa đổi quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai, phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Sóc

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 01/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Decision No. 173/QD-NHNN of January 23, 2009, on refinancing interest rate, rediscount interest rate and interest rate applicable to overnight loan in the Inter-bank electronic payment and applicable to loan for making up capital deficit in the cle

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 31/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Decision No. 172/QD-NHNN of January 23, 2009, on the base interest rate in Vietnam dong

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 31/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 05/2009/QĐ-UBND quy định giá nước cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 01/02/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 173/QĐ-NHNN năm 2009 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các n

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 31/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 173/QĐ-NHNN năm 2009 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 31/01/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Công văn số 1144/BTC-CST về việc thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng ô tô do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 22/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 340/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 22/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 134/BKHCN-ATBXHN thực hiện khai báo, cấp giấy phép đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và chứng chỉ nhân viên bức xạ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 22/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 616/VPCP-QHQT tạm nhập tái xuất cát từ Campuchia qua Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 22/01/2009

Ngày hiệu lực: 22/01/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây