Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 25 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn số 224-BHTT/90 sửa đổi, bổ sung quy tắc bảo hiểm vật chất trách nhiệm dân sự, tai nạn thuyền viên, tàu thuyền đánh cá do Bảo hiểm Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/02/1990

Ngày hiệu lực: 28/02/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Hiệp định về quy chế biên giới Quốc gia giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Ngày ban hành: 28/02/1990

Ngày hiệu lực: 15/03/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 60-HĐBT năm 1990 về việc sửa đổi chế độ trợ cấp đối với công nhân viên chức nghỉ việc vì mất sức lao động do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/02/1990

Ngày hiệu lực: 15/03/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư 08-BTC/TNVT năm 1990 hướng dẫn trợ giá muối IODAS theo chính sách xã hội đối với đồng bào các dân tộc miền núí do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 26/02/1990

Ngày hiệu lực: 26/02/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 112-LS/CNR năm 1990 về quy phạm kỹ thuật trồng rừng thông Caribee (Pinus Caribaea) (QPN 13 -90) do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 25/02/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Chỉ thị 07/CT-UB năm 1990 về đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/02/1990

Ngày hiệu lực: 22/02/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Công văn về việc chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại vốn SXKD

Ngày ban hành: 22/02/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Pháp lệnh Hải quan năm 1990

Ngày ban hành: 22/02/1990

Ngày hiệu lực: 30/04/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Công văn 832/UB-TM về việc tăng cường kiểm tra, chỉ đạo công tác kiểm kê tài sản và đánh giá lại vốn sản xuất kinh doanh theo quyết định 101/HĐBT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/02/1990

Ngày hiệu lực: 21/02/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Chỉ thị 06/CT-UB năm 1990 triển khai thực hiện “Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất” mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/02/1990

Ngày hiệu lực: 21/02/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Chỉ thị 05/CT-UB năm 1990 về điều tra năng lực sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh 0 giờ ngày 1/1/1990 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 19/02/1990

Ngày hiệu lực: 19/02/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Quyết định 81/QĐ-UB năm 1990 thành lập Ban chỉ đạo điều tra công nghiệp, vận tải và xây dựng cơ bản ngoài quốc doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 19/02/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị quyết 241 NQ/HĐNN8 về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về các quyền của trẻ em do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 19/02/1990

Ngày hiệu lực: 06/03/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 47-CT năm 1990 về việc quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/02/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 27/QĐ.UB năm 1990 về chế độ đối với học sinh – sinh viên các trường đại học, cao đẳng , trung học duyệt nghiệp và doanh nghiệp do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 18/02/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Nghị quyết 03/HĐND-NQ năm 1990 về tiêm chủng mở rộng; phổ cập giáo dục cấp I và xóa mù chữ trong tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 16/02/1990

Ngày hiệu lực: 16/02/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Thông tư liên tịch 02-BNV-TANDTC-VKSNDTC-BTP/TTLT năm 1990 về thẩm quyền xét xử của tòa án cấp huyện do Tòa án nhân dân tối cao - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 14/02/1990

Ngày hiệu lực: 01/03/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 24-BXD/VKT năm 1990 về Quy chế đấu thầu trong xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 11/02/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Chỉ thị 04/CT-UB năm 1990 về việc tổ chức ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02/1990 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 09/02/1990

Ngày hiệu lực: 09/02/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Chỉ thị 03/CT-UB năm 1990 về việc phối hợp với công đoàn các cấp tổ chức đại hội công nhân viên chức 1990 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 08/02/1990

Ngày hiệu lực: 08/02/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Nghị định 37-HĐBT năm 1990 Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 04/02/1990

Ngày hiệu lực: 04/02/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 36-CT năm 1990 về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 04/02/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 05/CT.UB năm 1990 về tiến hành quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh An Giang thời kỳ 1991 đến năm 2000

Ngày ban hành: 02/02/1990

Ngày hiệu lực: 02/02/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 55/QĐ năm 1990 Quy định mục tiêu và kế hoạch đào tạo nhà trẻ-trường mẫu giáo do Bộ Giáo dục ban hành

Ngày ban hành: 02/02/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 25-TC/TCCB năm 1990 thành lập hệ thống kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 01/02/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây