Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 89 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên tịch 50/TT/LB năm 1995 hướng dẫn quản lý, cấp phát, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ dân tộc thiểu số, dân tộc Khơ Me, Chăm đặc biệt khó khăn do Bộ Tài chính và Uỷ ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1994

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 38/TT-PC-1995 hướng dẫn Nghị định 02/CP-1995 quy định về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hóa, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1995

Ngày hiệu lực: 30/06/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 3359-QĐ/TCCB-LĐ năm 1995 ban hành Điều lệ Thi và Cấp bằng lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1995

Ngày hiệu lực: 31/07/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư 19/BXD-VLXD-1995 hướng dẫn Nghị định 02/CP-1995 đối với mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện ở đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1995

Ngày hiệu lực: 30/06/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Thông tư 49/TC-KHCN năm 1995 quy định chế độ chi tiêu đối với các hoạt động nghiên cứu triển khai do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1995

Ngày hiệu lực: 30/06/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Thông tư 37-VHTT-TT-1995 hướng dẫn Nghị định 194/CP-1994 về hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1995

Ngày hiệu lực: 30/06/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Thông tư 15/LĐTBXH-1995 sửa đổi Thông tư 07/LĐTBXH-1993 về chế độ trợ cấp cho hộ gia đình đi xây dựng vùng kinh tế mới do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1995

Ngày hiệu lực: 30/06/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Decision No. 382-TTg of June 30, 1995, on "Tradition Day of The Volunteer Youth Force"

Ngày ban hành: 29/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư 48-TC/ĐTPT-1995 hướng dẫn quản lý và sử dụng chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư của Dự án đầu tư hoàn thành do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1995

Ngày hiệu lực: 29/06/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 382-TTg năm 1995 về ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 3322QĐ/KH-KT năm 1995 về bản Tiêu chuẩn ngành 22-TCN 225-95 "Phương tiện cơ giới đường bộ-Quy trình kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 3321-QĐ/KH-KT năm 1995 ban hành bản Tiêu chuẩn ngành 22-TCN 224-95 về "Phương tiện cơ giới đường bộ-Tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1995

Ngày hiệu lực: 28/06/1995

Tình trạng: Không xác định

13
Quyết định 181/QĐ-NH1 năm 1995 về Lãi suất cho vay ngoại tệ của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 180/QĐ-NH1 năm 1995 điều chỉnh lãi suất tiền gửi của Tổ chức kinh tế do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Chỉ thị 31/CT-UB-NCVX năm 1995 về việc ngăn chặn phạm tội, tệ nạn xã hội trong thanh niên và thiếu niên do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1995

Ngày hiệu lực: 28/06/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 80/QĐ.UBT.95 về Quy định tạm thời chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ đảng, chính quyền và kinh phí hoat động của đoàn thể ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 4755/QĐ-UB-QLĐT năm 1995 quy định khung giá đền bù, trợ cấp di chuyển nhà ở và vật kiến trúc khác nằm trên và ven kinh rạch, ven sông và các khu vực nhà lụp xụp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1995

Ngày hiệu lực: 28/06/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 24:1995 về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

19
Thông tư 47-TC/ĐTPT năm 1995 sửa đổi việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư đối với Dự án Quốc lộ 5 (km 47 - km 62) do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1994

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Decision No. 380-TTg of June 28, 1995, on the organization of Vietnam forestry day on the 28th of November each year

Ngày ban hành: 27/06/1995

Ngày hiệu lực: 12/07/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Hợp tác xã Thủ công nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại và dịch vụ

Ngày ban hành: 27/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 555/TM-XNK năm 1995 bổ sung Quy chế kinh doanh theo phương thức tạm nhập để tái xuất kèm theo Quyết định 1064-TM/PC năm 1994 do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Ngày ban hành: 27/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 380-TTg năm 1995 về việc tổ chức "Ngày Lâm nghiệp Việt Nam" ngày 28 tháng 11 hàng năm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Chỉ thị 13/CT.UB năm 1995 về tăng cường công tác quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1995

Ngày hiệu lực: 26/06/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Thông tư 135/PC-KHKT-1995 hướng dẫn việc kiểm định kỹ thuật và cấp phép lưu hành phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1995

Ngày hiệu lực: 31/07/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 2165/GD-ĐT năm 1995 ban hành quy định về vệ sinh trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1995

Ngày hiệu lực: 26/06/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 2164/GD-ĐT năm 1995 qui định về tiêu chuẩn trường, lớp, thư viện, thiết bị giáo dục ở trường tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1995

Ngày hiệu lực: 26/06/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Nghị định 39-CP năm 1995 ban hành Điều lệ mẫu về Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Nhà nước

Ngày ban hành: 26/06/1995

Ngày hiệu lực: 26/06/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 492/QĐ.UB.TC năm 1995 thành lập Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 25/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 3429/KTTH của Chính phủ về việc phát triển ngành Bảo hiểm Việt Nam trong những năm trước mắt

Ngày ban hành: 23/06/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây