Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.716 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 01/2013/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 31/12/2012

Ngày hiệu lực: 31/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 2335/2012/QĐ-UBND quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 09/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 526/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 30/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông báo 7038/STC-BG năm 2012 về đơn giá bồi thường, hỗ trợ các loại cây, hoa màu, vật nuôi trên đất có mặt nước phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 31/12/2012

Tình trạng: Không xác định

5
Quyết định 3167/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 30/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 2678/QĐ-UBND phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường và kênh thoát nước tại Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư giai đoạn 2013 - 2017 do tỉnh Bình Phước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 30/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 3608/QĐ-UBND năm 2012 về Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang đến năm 2015 định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 30/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 2940/QĐ-UBND năm 2012 quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2013

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 31/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 55/2012/QĐ-UBND về Quy định thực hiện chế độ hợp đồng theo Quyết định 58/TTg đối với người làm công tác Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 09/01/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 50/2012/QĐ-UBND về tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 09/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 2338/2012/QĐ-UBND quy định cụ thể nội dung chi, mức chi công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự, tổ chức các kỳ thi cấp khu vực và quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 09/01/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Công văn 10320/CT-TTHT về hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 30/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 10305/CT-TTHT về thủ tục cấp hóa đơn lẻ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 30/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 10301/CT-TTHT về chính sách thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 30/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 2255/TTg-QHQT phê duyệt phân kỳ đầu tư dự án cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Thái Bình sử dụng ODA của Chính phủ Na Uy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 30/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 10315/CT-TTHT về thuế Thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 30/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 2256/TTg-KTN về việc bổ sung danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm củaThủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 30/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 525/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Tuyên Quang đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 30/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 30/2012/QĐ-UBND về Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 30/12/2012

Ngày hiệu lực: 09/01/2013

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 54/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành: 29/12/2012

Ngày hiệu lực: 31/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông báo 3871/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2013 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2012

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 10796/VPCP-KTTH xây dựng Đề án kiểm soát an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2012

Ngày hiệu lực: 29/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 2252/TTg-ĐMDN phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2012

Ngày hiệu lực: 28/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Decision No. 2104/QD-TTg of December 29, 2012, approving “the master plan on development of notary practising organizations till 2020”

Ngày ban hành: 28/12/2012

Ngày hiệu lực: 28/12/2012

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 5492/QĐ-UBND.VX năm 2012 phê duyệt Kế hoạch hành động giai đoạn 2013 - 2015 thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 28/12/2012

Ngày hiệu lực: 28/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 5495/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Phát triển nuôi ngao bãi triều phục vụ xuất khẩu tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Ngày ban hành: 28/12/2012

Ngày hiệu lực: 28/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 3152/QĐ-UBND năm 2012 về bảng giá đất và quy định mức giá đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2013

Ngày ban hành: 28/12/2012

Ngày hiệu lực: 31/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 3990/QĐ-BTP năm 2012 phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2012 của Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2012

Ngày hiệu lực: 28/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 6706/QĐ-UBND năm 2012 về duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 12 đến năm 2020, tỷ lệ 1/5000 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/12/2012

Ngày hiệu lực: 28/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 6708/QĐ-UBND năm 2012 duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu Trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh (930ha)

Ngày ban hành: 28/12/2012

Ngày hiệu lực: 28/12/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây