Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 245 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 269/2001/QĐ-NHNN về chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quí, giấy tờ có giá do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Decision No. 269/2001/QD-NHNN of the State Bank, promulgating the regime of delivery, reception, custody and transportation of cash, precious assets, valuable papers

Ngày ban hành: 31/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 906/2001/QĐ-BGTVT công bố danh mục và số lượng tàu biển đóng trong nước năm 2001 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 251/2001/QĐ-NHNN ban hành Quy chế cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 07/2001/QĐ-BGDĐT sửa đổi về Quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học, trung học chuyên ban và trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 08/2001/QĐ-BGDĐT sửa đổi Điều 6 Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 783/TM-XNK năm 2001 về các đề án đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng rau quả và thịt lợn thời kỳ 2001 - 2010 do Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: 29/03/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Decision No. 251/2001/QD-NHNN of March 30, 2001, on the issuance of the regulation on lending secured by mortgage of short-term valuable paper by the State Bank to banks

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Decision No.906/2001/QD-BGTVT, announcing the list and quantity of sea-going vessels to be domestically built in 2001, promulgated by the Ministry of Communications and Transport.

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 09/2001/QĐ-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc trung học cơ sở và bổ túc trung học phổ thông theo Quyết định 06/1999/QĐ-BGD&ĐT do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 27/2001/QĐ-UB về việc cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ văn hóa thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 12/2001/CT-UB tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng do tỉnh Quảng Bình ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: 29/03/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Thông tư 19/2001/TT-BTC sửa đổi Thông tư 128/1999/TT-BTC về nội dung và mức chi của chương trình Quốc gia phòng chóng AIDS do Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: 29/03/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 996/2001/QĐ-BYT Quy định tạm thời về công bố tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 34/2001/QĐ-BNN-VP quy định điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Chỉ thị 09/2001/CT-UB về hưởng ứng" Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn Hà Nội từ 15/4 đến 15/5/2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/03/2001

Ngày hiệu lực: 29/03/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Chỉ thị 04/2001/CT-UB về triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về công chứng, chứng thực do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: 28/03/2001

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Công văn về thuế giá trị gia tăng thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định.

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn về việc loại trừ mặt hàng ra khỏi danh mục hàng tiêu dùng

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Decision No. 243/2001/QD-NHNN of March 29, 2001, on the adjustment of the refinancing interest rate of the State Bank for credit institutions

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Decision No. 242/2001/QD-NHNN of March 29, 2001, on the discount interest rate of the State Bank for credit institutions

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 242/2001/QĐ-NHNN về lãi suất chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn về việc thời điểm nộp thuế nhập khẩu.

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 20/2001/QĐ-BVHTT về việc công nhận di tích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông ban hành

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 243/2001/QĐ-NHNN điều chỉnh lãi suất tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 21/2001/QĐ-UB thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Phước

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 0314/2001/QĐ-BTM sửa đổi danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 23/2001/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Chỉ thị 03/2001/CT-BTC về biện pháp cấp bách thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong các đơn vị thuộc ngành tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 28/03/2001

Ngày hiệu lực: 13/04/2001

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư liên tịch 05/2001/TTLT-BTP-BTCCBCP-BTC-BCA hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với một số chức danh tư pháp do Bộ Tư Pháp - Ban Tổ Chức - Cán Bộ Chính Phủ -Bộ Tài Chính - Bộ Công An ban hành

Ngày ban hành: 27/03/2001

Ngày hiệu lực: 31/12/2000

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây