Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 154 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 925/1997/QĐ-TTg năm 1996 sửa đổi Điều 1 Quyết định 347/TTg năm 1994 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và đất ở do Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 3480/1997/QĐ-BGDĐT năm 1997 về Quy chế tạm thời về xét tuyển học sinh vào trường phổ thông trung học, trung học chuyên ban do Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 3479/1997/QĐ-BGDĐT năm 1997 về Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia các bậc học phổ thông do Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 6184/QĐ-UB-KT sửa đổi Quyết định 1586/QĐ-UB-KT năm 1997 về việc di chuyển dân cư, đền bù trợ cấp thiệt hại và bố trí định cư trong công trình xây dựng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí

Ngày ban hành: 31/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông báo số 117/1997/TB-TTg về Ý kiến Phó Thủ tướng Nguyễn Tuấn Dũng về tình hình thực hiện Chỉ thị 853/1997/CT-TTg và xử lý hàng hoá bị tịch thu tại thành phố Hồ Chí Minh do văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư liên tịch 77/1997/TTLT-BTC-BTM-BNV-TCHQ về dán tem hàng nhập khẩu do Bộ Tài Chính-Thương Mại-Nội Vụ-Tổng Cục Hải Quan ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1997

Ngày hiệu lực: 15/11/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Thông tư 76-TC/ĐTPT-1997 hướng dẫn quản lý, cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách huyện, xã do Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1997

Ngày hiệu lực: 31/10/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 848/1997/TC-QĐ-TCT sửa đổi tên và thuế suất của một số nhóm, mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1997

Ngày hiệu lực: 30/11/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Joint circular No. 77/1997/TTLT/BTC-BTM-BNV-TCHQ of November 01, 1997 on affixing tax stamps to import goods

Ngày ban hành: 31/10/1997

Ngày hiệu lực: 15/11/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Công văn số 4207/UB-QLĐT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để bổ sung điều chỉnh một số điểm trong công văn 323/UB-QLĐT ngày 27/01/1997 của UBND/TP về phương thức đền bù và hoán đổi đất ở tại các khu tái định cư dự án Bắc Nhà Bè-Nam Bình Chánh

Ngày ban hành: 30/10/1997

Ngày hiệu lực: 30/10/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Chỉ thị 36/CT-UB-KT năm 1997 về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1997

Ngày hiệu lực: 30/10/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Công văn số 4207/UB-QLĐT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để bổ sung điều chỉnh một số điểm trong công văn 323/UB-QLĐT ngày 27/01/1997 của UBND/TP về phương thức đền bù và hoán đổi đất ở tại các khu tái

Ngày ban hành: 30/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 2783 NN-KHCN/QĐ năm 1997 ban hành Tiêu chuẩn rửa đất mặn 14TCN 53-1997 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 839a-TC/QĐ/TCT năm 1997 ban hành in ấn, quản lý sử dụng tem hàng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 53:1997 về tiêu chuẩn rửa đất mặn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Decision No. 839A/TC-QD-TCT of October 31, 1997 on the printing, issuance, management and use of import goods stamps

Ngày ban hành: 30/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 6122/QĐ-UB-KTNN năm 1997 thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định của Nhà nước thuộc khu vực hành chánh sự nghiệp do thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 75-TC/TCT-1997 hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam để nộp thuế và các khoản thu Ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/10/1997

Ngày hiệu lực: 13/11/1997

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn số 4172/UB-QLĐT của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để điều chỉnh một số quy định của quy trình bán nhà ở ban hành kèm theo Quyết định số 7805/QĐ-UB-QLĐT ngày 18/11/1995

Ngày ban hành: 28/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1954/1997/CAAV-KV về Quy chế kiểm tra để cấp, gia hạn chứng chỉ và năng định cho nhân viên không lưu hàng không dân dụng Việt Nam do Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1997

Ngày hiệu lực: 12/11/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Decision No. 917/1997/QD-TTg of October 29, 1997 on the establishment of The National Committee for traffic safety

Ngày ban hành: 28/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 917/1997/QĐ-TTg năm 1997 về việc thành lập Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Decision No. 832/TC-QD-CDKT of October 28, 1997 promulgating The Regulation on Internal Audit

Ngày ban hành: 27/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 0909/TM-XNK năm 1997 về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hà

Ngày ban hành: 27/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 128/1997/VGCP-CNTD.DV về cước, phí hàng hải đối với tàu biển vận chuyển hàng hoá giữa các cảng biển Việt Nam do Trưởng Ban Vật giá Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 127/1997/VGCP-CNTD.DV về cước, phí cảng biển do Trưởng Ban Vật giá Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 0911/TM-XNK năm 1997 về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất do Bộ trưởng Bộ thuơng mại ban hà

Ngày ban hành: 27/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định số 0910/TM-XNK về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 0908/1997/TM-XNK về việc uỷ quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp cấp tỉnh xét duyệt kế hoạch và quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu cho các doanh nghiệp khu công nghiệp, doanh nghiệp chế xuất do Bộ trưởng Bộ Thương mại ba

Ngày ban hành: 27/10/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị 35/CT-UB-QLĐT năm 1997 về tổ chức điều tra, khảo sát, thống kê các loại giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 và quỹ nhà do nhà nước quản lý trong quá trình thực hiện các chính sách nhà đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1997

Ngày hiệu lực: 27/10/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây