Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 34 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 340/QĐ-UB năm 1977 về việc thành lập Viện Quy hoạch thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 198-TTg năm 1977 về việc cho phép Bộ Tài chính mở một lớp đại học tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 260-UB/QĐ năm 1977 ban hành bản điều lệ tạm thời về tổ chức nhà trẻ của Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ Bà mẹ và trẻ em trung ương

Ngày ban hành: 27/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến tới các thủ tục Patent

Ngày ban hành: 27/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 124-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Thuận Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 125-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện, thị xã thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/04/1977

Ngày hiệu lực: 11/05/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư liên bộ 46-TT/LB năm 1977 hướng dẫn áp dụng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với thương binh, bệnh binh làm việc trong xí nghiệp sản xuất của thương binh do Bộ Thương binh và xã hội - Tổng công đòan Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1977

Ngày hiệu lực: 30/06/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 325/QĐ-UB năm 1977 ban hành điều lệ tạm thời về giữ gìn vệ sinh công nghiệp và bảo hộ lao động của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 24/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 122-CP năm 1977 về chính sách đối với người nước ngoài cư trú và làm ăn sinh sống ở Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 820/UB về quản lý tiền mặt do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 19/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 392/QĐ-UB năm 1977 về việc tập trung đầu mối tổ chức thu trong dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 18/CT-UB năm 1977 về việc đẩy mạnh cuộc vận động kế hoạch hóa gia đình do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/04/1977

Ngày hiệu lực: 18/04/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Nghị định 115-CP năm 1977 Điều lệ đầu tư của nước ngoài ở Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 17/04/1977

Ngày hiệu lực: 02/05/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Nghị định 114-CP năm 1977 sửa đổi nhiệm vụ của Ủy ban quan hệ kinh tế với nước ngoài của Chính phủ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 14/04/1977

Ngày hiệu lực: 29/04/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 178-TTg năm 1977 về việc thành lập Ban xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 14/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư 09-LĐ/TT-1977 hướng dẫn thi hành Luật công đoàn trong các Xí nghiệp tư bản tư doanh do Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1977

Ngày hiệu lực: 28/04/1977

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 111/CP năm 1977 về việc ban hành chính sách quản lý và cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nhà, đất cho thuê ở các đô thị các tỉnh phía Nam do Hội đồng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 13/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Chỉ thị 17/CT-UB năm 1977 đẩy mạnh phòng chống dịch mùa nắng chuẩn bị công tác vệ sinh phòng bệnh, phòng chống dịch mùa mưa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/04/1977

Ngày hiệu lực: 12/04/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 80-BT năm 1977 về việc thành lập xã Lê Minh Xuân và xã Phạm Văn Hai thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 12/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 110-CP năm 1977 về việc thi hành chế độ đối với các gia đình của cán bộ,chiến sĩ vào công tác, chiến đấu ở miền Nam chưa rõ tin tức do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 12/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Chỉ thị 16/CT-UB năm 1977 triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm xe đạp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/04/1977

Ngày hiệu lực: 12/04/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 79-BT năm 1977 về việc thành lập một số thị trấn thuộc các huyện Mai Sơn, Phú Yên, Sông Mã, Mộc Châu và giải thể thị trấn Vạn Yên thuộc huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do Phủ Thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 12/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 99-CP năm 1977 thành lập Ban chỉ đạo xây dựng vùng kinh tế mới trực thuộc Thủ tướng Chính phủ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 11/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 100/QĐ-CP năm 1977 về việc ban hành chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thương nghiệp tư nhân ở các tỉnh phía Nam do Hội đồng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 11/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 337/QĐ-UB năm 1977 về việc điều phối kịp thời vật tư hàng hóa trưng mua đáp ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 317/QĐ-UB năm 1977 về việc phát triển lực lượng và chế độ trợ cấp cho tự vệ và du kích do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 08/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn số 733/UB về một số vấn đề bảo vệ môi sinh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 08/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 94-CP năm 1977 về việc phân công lại thành viên của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng và cải tạo thủ đô Hà Nội do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị định 93-CP năm 1977 Điều lệ xí nghiệp công nghiệp quốc doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/04/1977

Ngày hiệu lực: 07/04/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Công văn số 713/UB về việc tổ chức một bộ phận chuyên trách quản lý tài sản trong phòng tài chánh quận, huyện, trong phòng kế toán tài vụ các Sở, Ban, Ngành, công ty và xí nghiệp trực thuộc Thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hàn

Ngày ban hành: 06/04/1977

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây