Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 675 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Tuyên bố chung số 01/2004/LPQT về Khuôn khổ hợp tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ấn Độ

Ngày ban hành: 30/04/2003

Ngày hiệu lực: 30/04/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 81/2003/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Hùng Vương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 70/2003/QĐ-BCN ban hành Bảng giá thiết bị, vật liệu chuyên ngành điện hiệu chỉnh do Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 59/2003/QĐ-UB phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 71/2003/QĐ-TTg về Danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật, tối mật của Ban Nội chính Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: 13/05/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 69/2003/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Nhà nước giai đoạn I (2003-2005) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: 04/06/2003

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 38/2003/QĐ-UB về Chính sách thu hút vốn đầu tư vào khu Công nghiệp tập trung và khu Trung tâm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Cần Thơ

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 25/2003/QĐ-UBBT quy định về thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 23/2003/QĐ-UBBT quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bến bãi tại cảng Phan Thiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 76/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2002-2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 75/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2003 - 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 0980/TM-XNK ngày 29/04/2003 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu xe ép rác

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 4294 TC/TCT ngày 29/04/2003 của Bộ Tài chính về việc phân loại mã số, thuế suất thuế nhập khẩu thép không hợp kim dùng cho ngành cơ khí

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 4339 TC/TCT ngày 29/04/2003 của Bộ Tài chính về việc áp mã số thuế mặt hàng máy đóng bao xi măng

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn số 716/BBCVT-KHTC ngày 29/04/2003 của Bộ Bưu chính Viễn thông về việc xác nhận thiết bị chuyên ngành nhập khẩu

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn số 717/BBCVT-KHTC ngày 29/04/2003 của Bộ bưu chính viễn thông về việc xác nhận thiết bị chuyên ngành nhập khẩu

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn số 584/QLLĐNN-CSQLLĐ ngày 29/04/2003 của Cục quản lý Lao động nước ngoài - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc Đài Loan tạm ngừng cấp visa tạm trú và cư trú do dịch bệnh SARS

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn số 1499 TCT/AC ngày 29/04/2003 của Bộ Tài chính về việc sử dụng, quản lý hoá đơn

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Circular No. 39/2003/TT-BTC of April 29, 2003, guiding the financial mechanism applicable to enterprises of public passenger transportation by buses in urban centers

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: 06/06/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 22/2003/QĐ/CT-UBBT về khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Decision No. 82/2003/QD-TTg of April 29, 2003, approving the master planning on conservation, replenishment and promotion of the value of Hoa Lu ancient capital historical-cultural relic, Ninh Binh province

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 73/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 05/2003/QĐ-BTS sửa đổi Phục lục I Thông tư liên tịch 17/2003/TTLT-BTC-BNNPTNT-BTS về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 72/2003/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 79/2003/QĐ-TTg phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước của Tổng công ty Cà phê Việt Nam đến năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 02/2003/CT-NHNN về việc hưởng ứng đợt vận động mua công trái giáo dục trong ngành ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: 08/06/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Ordinance No. 11/2003/PL-UBTVQH11 of April 29, 2003, amending and supplementing a number of articles of the Ordinance on Officials and Public Employees

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: 30/06/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 82/2003/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát triển giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 1615/2003/QĐ-UB điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Thương mại Tổng hợp Sài Gòn do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 1616/2003/QĐ-UB điều chỉnh nhân sự Ban Đổi mới Quản lý tại Doanh nghiệp Công ty Cung ứng tàu biển - Dịch vụ hàng hải - xuất nhập khẩu - Thương mại và du lịch do Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/04/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây