Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.066 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Văn bản hợp nhất 2908/VBHN-BTP năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 1008/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành du lịch tỉnh An Giang từ năm 2014 đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1946/QĐ-TCHQ năm 2014 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu kèm theo do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 8816/BTC-TCHQ năm 2014 xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thiết bị đồng bộ do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 8867/BTC-CST năm 2014 trả lời kiến nghị doanh nghiệp về thuế nhập khẩu 0% đối với mặt hàng thép dự ứng lực làm cốt bê tông dự ứng lực do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 4857/VPCP-V.III năm 2014 giải quyết kiến nghị của cử tri do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 8294/TCHQ-GSQL năm 2014 về cấp mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 4864/VPCP-KTN năm 2014 phê duyệt thiết kế cơ sở đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3, Thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 8220/TCHQ-GSQL năm 2014 về thuê gia công nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 653/QĐ-UBND năm 2014 Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 1445/2014/QĐ-UBND về giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước giao cho Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý cho các tổ chức, cá nhân thuê làm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải phò

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 31/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 1735/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 1490/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch "Xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014 - 2020"

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 1538/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 1536/QĐ-BTP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 2124/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 1486/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1485/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1484/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy do Chủ tịch nước ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về quản lý hoạt động vận tải hành khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 10/07/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 5925/QĐ-BCT năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2241/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Điều lệ Hội thi giảng viên giỏi môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trường đại học, cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 2149/BVHTTDL-KHTC năm 2014 hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển và dự toán ngân sách nhà nước của sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch năm 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 5097/CT-TTHT năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 2362/BHXH-CSYT năm 2014 giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 5107/CT-TTHT năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông báo 8236/TB-TCHQ năm 2014 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là thép lá mạ thiếc, dùng để sản xuất hộp đựng rau quả hàm lượng carbon 4% do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Kế hoạch 2479/KH-UBND năm 2014 về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2014 - 2015

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Không xác định

29
Kế hoạch 42/KH-UBND năm 2014 về bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2015 - 2020

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông báo 249/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2014

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây