Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.234 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 29/2017/TT-BGTVT quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 14/10/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 14/10/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 911/QĐ-TCTS-VP năm 2017 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm ngư do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2017 quy định về cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 750/QĐ-SGDHN năm 2017 về Quy trình Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1329/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 1318/QĐ-UBND năm 2017 về thẩm quyền quản lý trực tiếp Cơ sở Nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản về trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 14/09/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1515/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Danh mục thủ tục hành chính Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 32/2017/QĐ-UBND về Quy chế Văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 14/09/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 3246/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 3245/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực văn hóa cơ sở, di sản văn hóa và khách sạn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 18/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ Quyết định 07/2016/QĐ-UBND Quy định hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô trong đô thị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 09/09/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 3566/QĐ-BNN-BVTV năm 2017 về tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 75/2017/QĐ-UBND quy định tạm thời mức thu phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đối với trường hợp gộp tuyến tham quan do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 14/09/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 74/2017/QĐ-UBND quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 30/09/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 328/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế thi tuyển Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 18/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng một cửa điện tử được tích hợp trên cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 14/09/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 17/2017/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 14/09/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1458/QĐ-BTTTT năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Viễn thông do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Hướng dẫn 42-HD/BTGTW năm 2017 về thực hiện Chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Hội nhập quốc tế" (dùng bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Hướng dẫn 40-HD/BTGTW năm 2017 thực hiện Chương trình bồi dưỡng chuyên đề "Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam" (dùng bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Không xác định

23
Thông báo 408/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp lần thứ IX Ban Chỉ đạo về giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường do Văn phòng

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 4980/BYT-KH-TC năm 2017 về triển khai Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016-2020 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 3865/BHXH-BT năm 2017 về rà soát mã số bảo hiểm xã hội để in Mẫu MS1 và TK1-TS do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 3954/TCT-TNCN năm 2017 về chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 9354/VPCP-CN năm 2017 về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 1310/TTg-CN năm 2017 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 31/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Decree No. 101/2017/ND-CP dated September 01, 2017 on training and refresher training of cadres, public officials and public employees

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 20/10/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Decree No. 102/2017/ND-CP dated September 1, 2017, on registration of security interests

Ngày ban hành: 31/08/2017

Ngày hiệu lực: 14/10/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây