Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 184 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 28/1998/CT.UBND về nghiêm cấm các phương tiện khai thác cát thủ công hoạt động trên các tuyến sông, kinh thuộc địa phận tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/07/1998

Ngày hiệu lực: 31/07/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 140/1998/QĐ-TTg phê duyệt danh sách các doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hoá năm 1998 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1998

Ngày hiệu lực: 31/07/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 141/1998/QĐ-TTg về việc sắp xếp tổ chức và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1998

Ngày hiệu lực: 15/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 128/1998/QĐ-UBCK5 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch và Chứng khoán do Chủ nhiệm Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 679/QĐ-TTg năm 1998 thành lập và phê duyệt giai đoạn I Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Kim Hoa tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 244/1998/QĐ-TCHQ về seal hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1998

Ngày hiệu lực: 15/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Decision No. 679/QD-TTg of August 01, 1998 on the establishment of Kim Hoa industrial park in Vinh Phuc province and the approval of phase I of the investment project for construction and commercial operation of infrastructure therein

Ngày ban hành: 31/07/1998

Ngày hiệu lực: 15/08/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn về việc sửa đổi, bổ sung Công văn 4949/TM-XNK ngày 03/06/1993

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 138/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 14/08/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Decision No. 138/1998/QD-TTg, ratifying the national program for crime prevention and combat, promulgated by the Prime Minister of Government

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 14/08/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Decision No. 135/1998/QD-TTg of the Prime Minister of Government, approving the program on socio-economic development in mountainous, deep-lying and remote com-munes with special difficulties

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 14/08/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 109/1998/TT-BTC sửa đổi quy định về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 30/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Decree of Government No. 57/1998/ND-CP, promulgated by the Government, detailing the implementation of the commercial law regarding the goods import, export, processing, and sale and purchase agency activities with foreign countries

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 29/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 135/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Decision No. 139/1998/QD-TTg, ratifying the 1998-2000 program of action for drug prevention and combat, promulgated by the Prime Minister of Government

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Chỉ thị 27/CT-UB năm 1998 về giải phóng mặt bằng thi công các công trình thuộc Dự án ARCD do tỉnh Quảng Bình ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 30/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Chỉ thị 27/1998/CT-UB-TH về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 30/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 136/1998/QĐ-TTg sửa đổi một số quy định về thủ tục xuất khẩu sản phẩm gỗ, lâm sản do Thủ tục Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 14/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 137/1998/QĐ-TTg về quản lý lương thực dự trữ quốc gia do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 139/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma tuý 1998-2000 do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 14/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Thông tư liên tịch 11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 20/1998/NĐ-CP về "phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc" do Bộ Thương Mại - Uỷ Ban Dân Tộc Miền Núi- Bộ Tài Chính - Bộ Kế Hoạch Đầu Tư ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 14/04/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP về việc tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới do Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 14/08/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Joint circular No.11/1998/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHDT, passed by the Committee for Ethnic Minorities and Mountainuos Area, the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Trade, guiding implementation of the Government's Decree No. 20/1998/ND-CP of March 31, 1998

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 14/04/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Nghị định 57/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Ngày ban hành: 30/07/1998

Ngày hiệu lực: 29/08/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Nghị định 56/1998/NĐ-CP quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các cấp, cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng huân chương lao động

Ngày ban hành: 29/07/1998

Ngày hiệu lực: 13/08/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 0878/1998/QĐ-BTM về phụ lục bổ sung của Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ ASEAN của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Pháp lệnh người tàn tật năm 1998

Ngày ban hành: 29/07/1998

Ngày hiệu lực: 31/10/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 670/QĐ-TTg năm 1998 thành lập Tổ công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1998

Ngày hiệu lực: 29/07/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tri 04-TT/TW năm 1998 tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do Bộ Chính trị ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1998

Ngày hiệu lực: 29/07/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 01/1998/QĐ-BVHTT về Quy chế lưu chiểu xuất bản phẩm do Bộ trưởng Bộ Văn hoá,thông tin ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây