Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 27 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên bộ 4-LB/BĐ/VHTT năm 1981 quy định trách nhiệm giữa hai ngành trong việc xuất, nhập khẩu bưu phẩm, bưu kiện có văn hoá phẩm do Tổng cục Bưu địên - Bộ Văn hoá và thông tin ban hành

Ngày ban hành: 25/01/1981

Ngày hiệu lực: 25/01/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị định 31-CP năm 1981 Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 22/01/1981

Ngày hiệu lực: 22/01/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Lệnh bổ nhiệm và miễn nhiệm một số thành viên của Hội đồng Chính phủ năm 1981

Ngày ban hành: 22/01/1981

Ngày hiệu lực: 22/01/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Chỉ thị 20-TTg năm 1981 thi hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và sáng chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 22/01/1981

Ngày hiệu lực: 06/02/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Chỉ Thị 21-TTg về nâng bậc lương năm 1981 cho công nhân, cán bộ, nhân viên Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 22/01/1981

Ngày hiệu lực: 06/02/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Decree No. 31-CP of January 23, 1981, on innovations to effect technical improvement and rationalization in production and on inventions.

Ngày ban hành: 22/01/1981

Ngày hiệu lực: 22/01/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh quy định thể lệ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp năm 1981

Ngày ban hành: 21/01/1981

Ngày hiệu lực: 05/02/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Nghị quyết số 1236 NQ/QHK6 về việc phê chuẩn việc thành lập và sửa đổi một số tổ chức mới trong bộ máy Nhà nước do Ủy ban thường vụ Quốc hộiban hành

Ngày ban hành: 21/01/1981

Ngày hiệu lực: 05/02/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 26-CP năm 1981 về việc mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm và vận dụng các hình thức trả tiền thưởng trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh của Nhà nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 20/01/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 25-CP năm 1981 về chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 20/01/1981

Ngày hiệu lực: 04/02/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Thông tư 33-VGNN/KHCS-1981 hướng dẫn Chỉ thị 333-TTg-1980 về việc niêm yết giá do Uỷ ban Vật giá Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 18/01/1981

Ngày hiệu lực: 02/02/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 03-TBXH-1981 hướng dẫn thi hành Quyết định 301-CP-1980 về tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ, thương binh; bổ sung chính sách đối với những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ mới bị thương hoặc hy sinh từ ngày 1/5/1975 trở đi do Bộ Thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 16/01/1981

Ngày hiệu lực: 31/01/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 15/QĐ-UB năm 1981 quy định tạm thời về việc thi hành chánh sách đối với những người đã làm việc trong quân đội, chánh quyền và các tổ chức chánh trị của chế độ cũ đi học tập cải tạo tập trung được cho về thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/01/1981

Ngày hiệu lực: 15/01/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Quyết định 19-CP năm 1981 về việc mở rộng thị trấn Phả Lại và điều chỉnh địa giới các xã Cổ Thành, Nhân Huệ thuộc Huyện Chí Linh tỉnh Hải Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 15/01/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 15/QĐ-UB năm 1981 quy định tạm thời về việc thi hành chánh sách đối với những người đã làm việc trong quân đội, chánh quyền và các tổ chức chánh trị của chế độ cũ đi học tập cải tạo tập trung được cho về thành phố do Ủy ban nhân dân thàn

Ngày ban hành: 15/01/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Chỉ thị 14-TTg thi hành Nghị quyết sửa đổi Điều 4 Pháp lệnh về Thuế sát sinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 15/01/1981

Ngày hiệu lực: 24/01/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 16-CP năm 1981 về việc mở rộng việc trả lương khoán, lương sản phẩm, tiền thưởng trong các đơn vị quốc doanh và tập thể khai thác và nuôi trồng thuỷ sản do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 14/01/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Chỉ thị 03/CT-UB năm 1981 về việc tổ chức dạy thêm ngoài giờ cho học sinh phổ thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/01/1981

Ngày hiệu lực: 14/01/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 15-CP năm 1981 sửa đổi chế độ đối với giáo viên ngành giáo dục phổ thông do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 13/01/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 14-CP năm 1981 về thời gian bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc Trung ương do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 12/01/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Chỉ thị 100-CT/TW năm 1981 về Cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp" do Ban Bí thư ban hành

Ngày ban hành: 12/01/1981

Ngày hiệu lực: 12/01/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Chỉ thị 01/CT-UB năm 1981 về việc cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và tập thể mở tài khoản tiền gởi tại ngân hàng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 08/01/1981

Ngày hiệu lực: 08/01/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Thông tư liên bộ 03-LB/TT năm 1981 về việc gửi, nhận, chuyển, phát bưu phẩm, bưu kiện xuất, nhập khẩu có thực vật và sản phẩm thực vật do Bộ Nông nghiệp - Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 07/01/1981

Ngày hiệu lực: 07/01/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 4-CP năm 1981 về việc chia huyện Cao Lãnh thành hai huyện: huyện Cao Lãnh và huyện Tháp Mười và đổi tên huyện Lấp Vò thành huyện Thạnh Hưng thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/01/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 6-CP năm 1981 về thẩm quyền xử lý của Hội đồng Trọng tài kinh tế đối với các vụ tranh chấp về hợp đồng kinh tế do Hội đồng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/01/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 03-CP năm 1981 về việc thống nhất tên gọi các đơn vị hành chính ở nội thành nội thị do Hội đồng Chính Phủ ban hành

Ngày ban hành: 02/01/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông tư 01-LĐ/TT-1981 bổ sung việc hướng dẫn làm và sử dụng sổ lao động cho công nhân, viên chức Nhà nước do Bộ Lao Động ban hành

Ngày ban hành: 01/01/1981

Ngày hiệu lực: 16/01/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây