Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 910 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 05/2010/TT-BYT hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 14/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư 07/2010/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 31/03/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Báo cáo 20/BC-BCT về tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 2 và 2 tháng năm 2010 do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Circular No. 05/2010/TT-BYT of March 01, 2010, guiding the keeping of confidentiality of trial data in medicine registration

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 14/04/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 1094/TCHQ-PC vướng mắc thực hiện Quyết định xử phạt hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 548/UBCK-TT công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 286/BXD-HĐXD bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH CK & A ConsultancyInternational (Việt Nam) do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và điều kiện trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 09/2010/QĐ-UBND điều chỉnh định mức chi quản lý hành chính, chi đào tạo dạy nghề và trung học kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 10/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 10/03/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BTP-BNG-BCA hướng dẫn Nghị định 78/2009/NĐ-CP về hướng dẫn Luật quốc tịch Việt Nam do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao - Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 14/04/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Nghị định 15/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 13/04/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 922/QĐ-UBND ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh năm 2010

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 372/QĐ-UBND năm 2010 giao nhiệm vụ thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 10/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 10/2010/QĐ-UBND quy định chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác công nghệ thông tin tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 10/03/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 448/BHXH-GĐBHYT về không phát hành thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện FV do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 1280/VPCP-KGVX thành lập Bảo tàng Cơ yếu Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 1095/TCHQ-GSQL về tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 2024/BCT-KHCN đăng ký đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2011 thuộc Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025 do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 1086/TCHQ-KTTT về giá tính thuế ôtô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 1084/TCHQ-KTTT về hạch toán kế toán trên KT 559 do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 291/BXD-HĐXD góp ý kiến điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Archicentre (Việt Nam) do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 290/BXD-HĐXD góp ý kiến bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Meinhardt (Việt Nam) do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 289/BXD-HĐXD góp ý kiến đối với dự án đầu tư ra nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Chỉ thị 298/CT-TTg năm 2010 triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn, đảm bảo sản xuất nông nghiệp và phòng, chống cháy rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư liên tịch 06/2010/TTLT-BTP-BTNMT sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT sửa đổi Thông tư liên tịch 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 30/04/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Thông báo 375/TB-KBNN tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 03 năm 2010 do Kho bạc Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 07/03/2010

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2010 bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre ban hành kèm theo Quyết định 1814/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 470/QĐ-UBND năm 2010 kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và biên chế của Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 28/02/2010

Ngày hiệu lực: 28/02/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây