Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 351 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên tịch 31/1999/TTLT-BTM-TCDL hướng dẫn Nghị định 48/1999/NĐ-CP về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân và của doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở trong nước, ở nước ngoài do Bộ Thương mại - Tổng cục Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: 15/10/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 677/1999/QĐ-BTS ban hành quy chế tạm thời về quản lý hoạt động đối ngoại của ngành thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 5831/1999/QĐ-UB-KT về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 1999 (nguồn vốn ngân sách tập trung) cho bộ chỉ huy quân sự thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 1693/1999/QĐ-BKHCNMT về Quy chế thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 4058/VHTT-PC của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc huỷ bỏ thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu văn hoả phẩm đối với băng, đĩa ca nhạc, sân khấu, phim đã dán nhãn

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 130/1999/QĐ-BTC về mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại km 58) do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Decision No. 121/1999/QD-BTC of October 1, 1999, promulgating the list of legal documents to be annulled

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: 15/10/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 121/1999/QĐ-BTC công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: 15/10/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư 04/1999/TT-TCBĐ hướng dẫn thi hành Quyết định 85/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ do Tổng cục Bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: 15/10/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Joint circular No. 31/1999/TTLT-BTM-TCDL of October 1, 1999, providing implementing instructions for Government’s Decision No.48/1999/ND-CP of July 8, 1999, regarding representative offices and branches of vietnamese tourist business persons and businesses at home and overseas

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: 15/10/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Circular No. 04/1999/TT-TCBD of October 1, 1999, guiding the implementation of the Prime Minister's Decision No. 85/1998/QD-TTg on the approval of the planning on Vietnam's radio spectrum for various services

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: 15/10/1999

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Chỉ thị 03/1999/CT-UB thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ theo Quyết định 188/1999/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1999

Ngày hiệu lực: 01/10/1999

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 53/1999/QĐ-UB về qui định thu phí sử dụng cầu Bàn Thạch thuộc xã Duy Vinh huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 664/1999/QĐ-BTS ban hành tiêu chuẩn cấp ngành về Tàu cá, Cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ ,Cơ sở sản xuất đồ hộp thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 85/1999/QĐ-UB về việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố cho các hộ nghèo vay chăn nuôi bò sinh sản do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 65/1999/QĐ-BCN về tiêu chuẩn ngành về Chất tẩy rửa tổng hợp, Pin kiềm R6 và Chất lượng nước do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn ngành 28TCN 138:1999 về cơ sở chế biến thuỷ sản ăn liền - điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

18
Tiêu chuẩn ngành 28TCN 136:1999 về cơ sở sản xuất nhuyễn thể hai mảnh vỏ - điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

19
Thông tư 118/1999/TT-BTC thực hiện thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: 31/12/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 138/1999/QĐ.UBNDT quy định mức thu, quản lý, sử dụng lệ phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 197/1999/QĐ-TTg về quản lý Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 340/1999/QĐ-NHNN14 phê duyệt Đề án triển khai nghiệp vụ thị trường mở do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Tiêu chuẩn ngành 64TCN 117:1999 về pin kiềm LR6 - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử do Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

24
Tiêu chuẩn ngành 64TCN 116:1999 về chất lượng nước - phương pháp xác định hàm lượng Florua trong nước thải công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

25
Tiêu chuẩn ngành 64TCN 112:1999 về chất tẩy rửa tổng hợp xác định chất hoạt động bề mặt Anion bằng phương pháp chuẩn độ hai pha do Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

26
Tiêu chuẩn ngành 28TCN 135:1999 về tàu cá - điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

27
Quyết định 37/1999/QĐ-BGDĐT về Quy chế tuyển chọn, tổ chức đào tạo và xét tuyển vào đại học, cao đẳng đôi với học sinh dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 198/1999/QĐ-TTg về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Tiêu chuẩn ngành 64TCN 115:1999 về chất lượng nước xác định hàm lượng clo dư trong nước thải công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

30
Tiêu chuẩn ngành 64TCN 114:1999 về chất tẩy rửa tổng hợp bột giặt tổng hợp - phương pháp thử do Bộ Công nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1999

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây