Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 40 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 146-NH/QĐ năm 1989 ban hành Thể lệ thanh toán bằng séc định mức của Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước

Ngày ban hành: 31/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Chỉ thị 42/CT-UB năm 1989 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1991- 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1989

Ngày hiệu lực: 31/10/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Chỉ thị 43/CT-UB năm 1989 về tăng cường công tác tập trung giáo dục cải tạo những phần tử có hành động nguy hại cho xã hội trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/10/1989

Ngày hiệu lực: 31/10/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Chỉ thị 105/CT-UB năm 1989 tăng cường quản lý công tác xuất nhập khẩu do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1989

Ngày hiệu lực: 30/10/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Chỉ thị 41/CT-UB năm 1989 về việc giải quyết vốn cho một số đơn vị sản xuất, kinh doanh cho 2 tháng cuối năm 1989 và bảo đảm cân đối thu chi ngân sách năm 1989 của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/10/1989

Ngày hiệu lực: 30/10/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Chỉ thị 308-CT về tăng cường quản lý ngoại hối do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/10/1989

Ngày hiệu lực: 13/11/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 4904/UB-VX về việc chấn chỉnh dùng chữ nước ngoài đặt tên cho các đơn vị, sản phẩm trong quảng cáo do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 302/TT/ĐKTK năm 1989 hướng dẫn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Tổng cục Quản lý ruộng đất ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1989

Ngày hiệu lực: 27/10/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 176/TC-BH năm 1989 ban hành quy tắc bảo hiểm tai nạn hành khách đi lại trong nước của Bộ trưởng Bộ tài chính

Ngày ban hành: 26/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Chỉ thị 40/CT-UB năm 1989 về việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng mở rộng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/10/1989

Ngày hiệu lực: 25/10/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 640/QĐ-UB năm 1989 về thủ tục thành lập các xí nghiệp, công ty tư nhân sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải, nông lâm ngư nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 639/QĐ-UB năm 1989 ban hành Quy định về công ty tư nhân sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải, nông lâm ngư nghiệp và kinh doanh thương mại, dịch vụ của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 25/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Pháp lệnh Ký kết và thực hiện điều ước Quốc tế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1989 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 24/10/1989

Ngày hiệu lực: 31/10/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Thông tư 22-KTĐN/PC-1989 hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt và hoạt động của cơ quan đại diện thường trú các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kinh tế đối ngoại ban hành

Ngày ban hành: 24/10/1989

Ngày hiệu lực: 08/11/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Chỉ thị 299-CT chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức làm kinh tế của các cơ quan hành chính và các đoàn thể theo Quyết định 92-CT do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/10/1989

Ngày hiệu lực: 08/11/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 470/QĐ-UB năm 1989 ban hành quy định về kinh doanh than củi vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 23/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 297-CT năm 1989 phê duyệt việc thành lập Liên hiệp sản xuất - Xuất nhập khẩu da - giầy và Liên hiệp sản xuất xuất nhập khẩu nhựa thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Chỉ thị 39/CT-UB về việc chấn chỉnh tổ chức và hoạt động các hợp tác xã tín dụng nội thành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/10/1989

Ngày hiệu lực: 02/11/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Thông tư liên tịch 48-TT/LB năm 1989 hướng dẫn Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại công văn 1682-CN về việc điều chỉnh giá cước qua phà sông Tiền và sông Hậu do Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/10/1989

Ngày hiệu lực: 30/09/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Chỉ thị 295-CT năm 1989 về việc hoàn thiện công tác thống kê giá cả do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 20/10/1989

Ngày hiệu lực: 04/11/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư 47-TC/TCĐN-1989 hướng dẫn thu lệ phí xét đơn của các trường hợp có vốn nước ngoài đầu tư do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 20/10/1989

Ngày hiệu lực: 20/10/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Thông tư 46-TC/CĐKT-1989 hướng dẫn thực hiện công tác kế toán đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư của nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 20/10/1989

Ngày hiệu lực: 20/10/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Chỉ thị 139-NH/CT năm 1989 về việc tính và thu lãi cho vay do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 19/10/1989

Ngày hiệu lực: 19/10/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Nghị quyết số 204A/HĐNN8 về phê chuẩn Nghị định thư bổ sung lần thứ ba Hiến chương Tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 16/10/1989

Ngày hiệu lực: 31/10/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 288-CT năm 1989 về việc thanh toán và cho vay xuất nhập khẩu theo Nghị định thư đối với khu vực Xã hội chủ nghĩa do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 616/QĐ-UB năm 1989 ban hành quy định về thu đảm phụ công ích đối với vàng nhập vào qua cửa khẩu Thành phố Hồ Chí Minh của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 15/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 250-BXD năm 1989 ban hành Quy chế đăng ký hành nghề kinh doanh thiết kế xây dựng của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Ngày ban hành: 13/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 451/QĐ-UB năm 1989 về việc giao ngành thuế kiểm tra thu thuế các hình thức sử dụng tư thương trong tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 12/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 610/QĐ-UB năm 1989 ban hành Quy định về "Cửa hàng cầm đồ" trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 11/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 1708-VH/QĐ năm 1989 về việc quản lý tranh ảnh của nước ngoài nhập trái phép vào nước ta do Bộ trưởng Bộ Văn hoá ban hành

Ngày ban hành: 10/10/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây