Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 167 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên bộ 6-TT/LBKH/TC năm 1997 thực hiện Quyết định 531/TTg 1996 về quản lý các chương trình quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 28/04/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Decree No. 45-CP of April 29, 1997, issuing the model statute of communication and transport cooperatives

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Decree No. 44-CP of April 29, 1997, promulgating the model statute of industrial and construction cooperatives

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Decree No. 43-CP of April 29, 1997, issuing the model statute of agricultural cooperatives

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Circular No. 07-BKH/VPXT of April 29, 1997, further guiding the implementation of the regulation on bidding by foreign invested enterprises

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Nghị định 41-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu Hợp tác xã thương mại

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Công văn 336/CV-NH7 năm 1997 về tình hình chuyển đổi ngoại tệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1578/1997/QĐ-UB về quản lý và cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh Nghệ An ban hành

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 86/1997/QĐ-TCHQ về Quy chế địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu ngoài khu vực cửa khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị định 42-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 1579/1997/QĐ-UB về lập báo cáo, thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Nghị định 44-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu hợp tác xã công nghiệp và xây dựng

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Nghị định 46-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu hợp tác xã thủy sản

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Nghị định 43-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu hợp tác xã nông nghiệp

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Thông tư 7-BKH/VPXT-1997 bổ sung Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Decree No. 41-CP of April 29, 1997, issuing the model statute of commercial cooperatives

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 280-TTg năm 1997 về việc xây dựng mạng tin học diện rộng để truyền nhận thông tin trong các cơ quan hành chính Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị định 45-CP năm 1997 về Điều lệ mẫu hợp tác xã giao thông vận tải

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Decree No. 46-CP of Arpril 29, 1997, issuing the model statute of the aquatic resource cooperative

Ngày ban hành: 28/04/1997

Ngày hiệu lực: 13/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 43/1997/QĐ-PCLBTƯ về việc trực ban phòng chống lụt bão của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương các cấp và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương các ngành do Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1997

Ngày hiệu lực: 14/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 572/QĐ-UB năm 1997 về quy định trình tự, thủ tục đấu thầu theo Nghị định 43/CP do tỉnh Bình Phước ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1997

Ngày hiệu lực: 04/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 274-TTg năm 1997 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình đánh bắt hải sản xa bờ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 277-TTg năm 1997 về việc nâng cấp Trường Trung học Sư phạm Ninh Bình thành Trường Cao Đẳng Sư phạm Ninh Bình do Thủ tướng chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Nghị định 39-CP năm 1997 hướng dẫn Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên

Ngày ban hành: 27/04/1997

Ngày hiệu lực: 12/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Nghị định 38-CP năm 1997 sửa đổi Nghị định 50/CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

Ngày ban hành: 27/04/1997

Ngày hiệu lực: 12/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Decree No. 38-CP of April 28, 1997, amending and supplementing a number of articles of Decree No.50-CP of August 28, 1996 of the Government on the establishment, reorganization, dissolution and bankruptcy of state enterprises

Ngày ban hành: 27/04/1997

Ngày hiệu lực: 12/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 574/QĐ-UB năm 1997 về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng Trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng xã biên giới do tỉnh Bình Phước ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 43/1997/QĐ-PCLBTƯ về việc trực ban phòng chống lụt bão của Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương các cấp và Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương các ngành

Ngày ban hành: 27/04/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn về việc không yêu cầu giám định đối với hàng thuộc vốn đầu tư nước ngoài

Ngày ban hành: 27/04/1997

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư liên bộ 2-TTLB năm 1997 hướng dẫn phương pháp định giá và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn do Bộ xây dựng - Ban vật giá Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/04/1997

Ngày hiệu lực: 27/04/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây