Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.091 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 34/2006/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Cát Thành thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 24/04/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị định 33/2006/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định 19/1998/NĐ-CP về thành lập xã Giao Hưng thuộc huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 24/04/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 2112/BTP-HCTP hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP đăng ký và quản lý hộ tịch do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 30/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 2363/NHNN-QLNH về việc quản lý vay và trả nợ nước ngoài của Doanh nghiệp vi phạm quy định của pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 30/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn số 1147/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế liên quan đến hoạt động giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ trên Internet của Công ty cổ phần giải pháp phàn mềm Hòa Bình

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 30/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BLĐTBXH-BNG hướng dẫn Nghị định 141/2005/NĐ-CP về quản lý lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 30/04/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Decree of Government No. 35/2006/ND-CP, detailing implementation of Commercial Law 2005 regarding franchising

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 25/04/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn số 743/BKHCN-VPCNTT của Bộ Khoa học và Công nghệ về ban hành cơ chế quản lý và điều hành các Chương trình kinh tế - Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo các nội dung hướng dẫn liên quan đến việc lập, thẩm định và phê duyệt dự án trong khuôn khổ Chương trình Kỹ thuật – Kinh tế về Công nghệ thông tin năm 2007

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 30/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Chỉ thị 05/2006/CT-UBND triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 09/04/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Chỉ thị 13/2006/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 30/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 04/2006/QĐ-BTNMT ban hành bộ đơn giá dự toán các công trình địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 776/2006/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán Công trình: Trường Giáo dục Trẻ em khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 13/2006/QĐ-UBND quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 25/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 85/2006/QĐ-UBND phê duyệt dự án xây dựng vùng an toàn dịch lỡ mồm long móng trâu bò, lợn và dịch tả lợn giai đoạn 2006 - 2010 do tỉnh Bình Dương ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 84/2006/QĐ-UBND quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về đất và tài sản trên đất giải phóng mặt bằng thi công công trình xây dựng nhà máy nước Tân Hiệp, Tân Uyên, hạng mục trạm bơm nước thô và tuyến ống nước thô do tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 682/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1008/QĐ-UBND năm 2006 quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước của các cơ quan trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 16/2006/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 928/2006/QĐ-UB về ủy quyền cho Sở Tài nguyên và môi trường cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 760/2006/QĐ-UBND phê duyệt danh mục Khuyến nông năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 623/2006/QĐ-TTCP ban hành chương trình hành động của Thanh tra chính phủ thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng và Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Tổng Thanh tra ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 493/2006/QĐ-TTg bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công điện số 516/2006/CĐ-TTG về việc nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm tại các tỉnh biên giới và các tỉnh lân cận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công điện số 516/CĐ-TTg về tình trạng nhập lậu với số lượng lớn gia cầm, sản phẩm gia cầm từ các nước láng giềng đang có dịch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 1351/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 30/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn số 1316/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc ân hạn thuế đối với các lô hàng nhập nguyên phụ liệu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 30/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn số 1341/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế của Cục hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan TP. Hải Phòng đối với mặt hàng xe hai bánh gắn máy SH 150 nhập khẩu

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 30/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn số 1159/TCT-DNK của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí số thuế TNDN nộp thay cho nhà thầu nước ngoài

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 30/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số 1149/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về việc chính sách thuế

Ngày ban hành: 30/03/2006

Ngày hiệu lực: 30/03/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây