Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 126 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Decree No. 55-CP of October 10 , 1996, of the Government on the activities of foreign warships visiting the socialist republic of Vietnam

Ngày ban hành: 30/09/1996

Ngày hiệu lực: 30/09/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Thông tư 61/TT-ĐA-1996 hướng dẫn Nghị định 48/CP-1995 về tổ chức và hoạt động điện ảnh do Bộ Văn hoá-Thông tin ban hành

Ngày ban hành: 30/09/1996

Ngày hiệu lực: 30/09/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Nghị định 55-CP năm 1996 về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm Việt Nam

Ngày ban hành: 30/09/1996

Ngày hiệu lực: 30/09/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Chỉ thị 28/CT.UB năm 1996 về kiểm tra, thanh tra việc chấp hành Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1996

Ngày hiệu lực: 29/09/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Chỉ thị 12/CT-NH4 năm 1996 về tăng cường nguồn vốn để cho vay trung hạn trong quý IV/1996 theo chủ trương của Chính phủ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1996

Ngày hiệu lực: 29/09/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 716-TTg năm 1996 về việc phê duyệt phương hướng nghiên cứu và danh mục các chương trình nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước về khoa học xã hội-nhân văn giai đoạn 5 năm 1996-2000 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 720/TTg năm 1996 về việc khắc phục hậu quả bão lụt ở một số tỉnh phía bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị định 54/CP năm 1996 về việc điều chỉnh mức thu lệ phí giao thông

Ngày ban hành: 29/09/1996

Ngày hiệu lực: 30/09/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư 22/GD-ĐT-1996 hướng dẫn Nghị định 90/CP-1995 hướng dẫn Bộ luật lao động về học nghề do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1996

Ngày hiệu lực: 14/10/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Công văn số 1263BXD/VKT về việc đơn giá xây dựng cơ bản công trình đường dây điện áp ≤ 220 Kv do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 27/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 4478/QĐ-UB-KT năm 1996 quy định giá thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa vụ hè thu năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 05/TT-BNV(C13) năm 1996 hướng dẫn Nghị định 47/CP-1996 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 27/09/1996

Ngày hiệu lực: 27/09/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 3540/QĐ-UB năm 1996 quy định quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 26/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 266/QĐ-NH1 năm 1996 điều chỉnh lãi suất cho vay bằng tiền Việt Nam của các tổ chức tín dụng đối với tổ chức kinh tế và dân cư do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 26/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Thông tư 59/TC/TCNH-1996 hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay hộ gia đình thuộc diện chính sách và hộ nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long để tôn nền hoặc làm nhà trên cọc do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 26/09/1996

Ngày hiệu lực: 11/10/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Thông tư 01/TCTK-TT-1996 hướng dẫn việc thống kê thiệt hại do lụt, bão gây ra do Tổng cục Thống kê ban hành

Ngày ban hành: 25/09/1996

Ngày hiệu lực: 25/09/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Thông tư liên tịch 14/KHĐT-TM năm 1996 hướng dẫn gia công hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 24/09/1996

Ngày hiệu lực: 24/09/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 117-QĐ/BT năm 1996 về việc trao giải thưởng báo chí Vì trẻ em do Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em ban hành

Ngày ban hành: 24/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 58-TC/TCĐN-1996 hướng dẫn thủ tục giải ngân và quản lý nguồn vốn đầu tư cho Đại học Quốc gia Hà Nội bước I tại Hà Nội do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 24/09/1996

Ngày hiệu lực: 24/09/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Trade Agreement between the Government of the People’s Republic of Bangladesh and the Government of the Socialist Republic Vietnam (1996)

Ngày ban hành: 23/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Bangladesh (1996)

Ngày ban hành: 23/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 57-TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định 45/CP-1996 bổ sung Điều 10 Nghị định 60/CP-1994 về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại đô thị do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/09/1996

Ngày hiệu lực: 02/08/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Circular No. 57/TC-TCT of September 23, 1996, of September 23, 1996 guiding the implementation of Decree No.45-cp of August 3, 1996 of the Government on the amendments to Article 10 of Decree No.60-CP of July 5, 1994 of the Government on the ownership of dwelling houses and the right to use residential land in urban centers

Ngày ban hành: 22/09/1996

Ngày hiệu lực: 02/08/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Chỉ thị 24/CT.UB năm 1996 về tổ chức thực hiện Nghị định 47/CP của Chính phủ ngày 12/8/1996 về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 22/09/1996

Ngày hiệu lực: 22/09/1996

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 2498/QĐ-UBND năm 1996 về Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 20/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 235/QĐ-NH5 năm 1996 về việc thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 285/QĐ-NH5 năm 1996 về việc thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn về việc hướng dẫn thực hiện thông tư liên bộ TC-TCHQ số 56 TT/LB ngày 24/8/1996

Ngày ban hành: 20/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư 20/LĐTBXH-TT-1996 hướng dẫn mở và quản lý cơ sở dạy nghề do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 20/09/1996

Ngày hiệu lực: 20/09/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 286/QĐ-NH5 năm 1996 về việc thành lập lại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/09/1996

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây