Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 53 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 377/QĐ-UB năm 1989 về việc cử đoàn đặc nhiệm củng cố cơ sở của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 378/QĐ-UB thành lập Đoàn đặc nhiệm chỉ đạo ngành giao thông vận tải do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quy định 05/QĐ-BNV năm 1989 về việc đi bờ của thuyền viên nước ngoài ở các cửa khẩu cảng Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 30/06/1989

Ngày hiệu lực: 31/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Nghị quyết về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 14/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Law No. 21-LCT/HDNN8 of June 30, 1989, of people’s health

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 10/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị quyết về Dự thảo Luật Công Đoàn do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 14/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 10/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Nghị quyết về việc phân vạch đại giới hành chính của các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh và Bình Trị Thiên do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 14/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Nghị quyết về việc phê chuẩn một số Nghị quyết của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 14/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị quyết về việc tổ chức kỷ nhiệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 14/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Nghị quyết về một số chủ trương và biện pháp nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1989 trong 6 tháng cuối năm do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 14/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Nghị quyết về việc bộ đội tình nguyện Việt Nam ở Campuchia hoàn thành nghĩa vụ Quốc tế trở về nước vào cuối tháng 9/1989 do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 14/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị quyết về việc thành lập Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 14/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân 1989

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 10/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân 1989

Ngày ban hành: 29/06/1989

Ngày hiệu lực: 10/07/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Chỉ thị 19/CT-UB năm 1989 về việc đẩy mạnh công tác chỉnh trang, sửa chữa và xây dựng nhà ở mới, làm đẹp thành phố, chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1989

Ngày hiệu lực: 28/06/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Chỉ thị 18/CT-UB năm 1989 về xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1990 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/06/1989

Ngày hiệu lực: 28/06/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Công ước về các dân tộc và bộ lạc bản địa ở các quốc gia độc lập 1989

Ngày ban hành: 26/06/1989

Ngày hiệu lực: 04/09/1991

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 373/QĐ-UB năm 1989 về thành lập Phòng Giao thông vận tải quận Gò Vấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 173-CT năm 1989 về việc sử dụng nguồn vốn huy động tiết kiệm do Chủ nhiệm Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 77-HĐBT năm 1989 về việc chia huyện Thạch Hưng và điều chỉnh địa giới hành chính một số xã của huyện Cao Lãnh thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/06/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị định thư liên quan đến thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa năm 1969

Ngày ban hành: 26/06/1989

Ngày hiệu lực: 10/07/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 74-HĐBT năm 1989 về việc phân vạch lại địa giới hành chính một số xã, thị trấn và huyện thuộc tỉnh Long An do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/06/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 302/QĐ-UB năm 1989 về việc phụ thu vào các mặt hàng tiêu dùng ngoại nhập để bảo vệ nền sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nội địa do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/06/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 303/QĐ-UB năm 1989 sửa đổi Quyết định 119/QĐ-UB về giá biểu thu tiền thuê nhà làm việc hành chánh, sản xuất, kinh doanh và nhà ở thuộc diện nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hà

Ngày ban hành: 21/06/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 17/CT-UB năm 1989 về việc cải tiến một số vấn đề cần thiết trước mắt trong lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 20/06/1989

Ngày hiệu lực: 20/06/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Thông tư liên bộ 9-LB/TT năm 1989 hướng dẫn chế độ, chính sách đối với giáo viên mẫu giáo và cô nuôi dạy trẻ ở xã, phường do Bộ Giáo dục - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm - Bộ Tài chính cùn ban hành

Ngày ban hành: 19/06/1989

Ngày hiệu lực: 19/06/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Chỉ thị 166-CT năm 1989 về việc rà soát hệ thống văn bản pháp luật do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/06/1989

Ngày hiệu lực: 04/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 297/QĐ-UB năm 1989 về việc phụ thu dịch vụ giải trí do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/06/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 296/QĐ-UB năm 1989 về thu phí truyền hình trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/06/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây