Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.280 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 12/2011/TT-BNV về chức danh, mã số ngạch viên chức dân số do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2011

Ngày hiệu lực: 14/11/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Thông tư 25/2011/TT-BKHCN quy định về nội dung chi thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 14/11/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 24/2011/TT-BKHCN Quy định về tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án thực thi Hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại giai đoạn 2011-2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 14/11/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Circular No. 24/2011/TT-BKHCN of September 30, 2011, prescribing the organization of implementation of objectives in the implementation scheme of the agreement on technical barriers to trade period 2011-2015

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 14/11/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 3061/QĐ-BKHCN năm 2011 phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng” do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 4941/BNN-ĐMDN giải quyết chế độ cho cán bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 4783/TCHQ-GSQL về thanh khoản nguyên phụ liệu nhằm sản xuất xuất khẩu trong trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 3495/TCT-HTQT về chính sách miễn, giảm thuế theo Điều ước quốc tế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 3483/TCT-CS khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 3482/TCT-CS về miễn, giảm tiền thuê đất của các hộ dân nhận khoán đất sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 108/QLCS-DPAS hợp tác, trao đổi thông tin về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước do Cục Quản lý công sản ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 7088/SXD-QLKT thực hiện Quyết định 4520/QĐ-UBND về giá trần dịch vụ nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 8325/CT-TTHT về chi phí bồi thường do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 3475/TCT-KK về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với tài sản điều chuyển nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 4317/UBND-KTN đẩy mạnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn 90/BXD-QLN vốn ngân sách trung ương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 6587/BKHĐT-KTĐN đề nghị thông báo tình hình hợp tác ODA với Chính phủ Đức do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 3054/QĐ-BKHCN năm 2011 phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới” do Bộ trưởng Bộ K

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 04/2011/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 06/10/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 45/2011/QĐ-UBND về Quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 19/10/2011

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 1572/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước đối với khoản thu về đất, hoạt động khoáng sản, xây dựng cơ bản và công tác quyết toán, ghi thu, chi học phí, viện phí trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nh

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 09/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 2005/QĐ-TCHQ năm 2011 về Quy trình kiểm soát, bắt giữ, xử lý vụ việc mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy của lực lượng Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 30/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 09/10/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 3189/QĐ-UBND năm 2011 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Hà Tĩnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 3087/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 3086/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 3469/TCT-CS về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 3481/TCT-CS về miễn tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 3492/TCT-CS về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tiền thuê nhà cho nhân viên nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 8303/CT-TTHT về đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/09/2011

Ngày hiệu lực: 29/09/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây