Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 83 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1269:1972 Chiếu - Kích thước cơ bản do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/12/1972

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Thông tư liên bộ 20-TT-LB năm 1972 hướng dẫn về chế độ đãi ngộ dân quân tự vệ, quân nhân dự bị trong huấn luyện quân sự, chiến đấu và phục vụ chiến đấu do Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 12/12/1972

Ngày hiệu lực: 12/12/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công ước quốc tế về container an toàn năm 1972

Ngày ban hành: 01/12/1972

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định liên bộ 253-TT/LB năm 1972 ban hành bản Quy định tạm thời một số vấn đề về quản lý tài vụ các trạm máy kéo nông nghiệp do Chủ nhiệm Ủy ban nông nghiệp trung ương - Bộ trưởng Bộ Tài chính - Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 24/11/1972

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư liên bộ 32-LB/TT năm 1972 hướng dẫn xếp lương cho học sinh tốt nghiệp các trường trung học, đại học sư phạm đào tạo gíáo viên cấp I, giáo viên cấp II phổ thông do Bộ Giáo dục - Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 20/11/1972

Ngày hiệu lực: 20/11/1972

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Công ước về việc bảo vệ di sản văn hoá và tự nhiên của thế giới

Ngày ban hành: 15/11/1972

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư liên bộ 17-TT/LB năm 1972 quy định phụ cấp chức vụ cho kế toán trưởng do Bộ Tài chính - Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 24/10/1972

Ngày hiệu lực: 24/10/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư liên bộ 09-TT/LB năm 1972 hướng dẫn Thông tư 234-TTg về việc giải quyết một số vấn đề trước mắt về tiền lương và vốn sản xuất, kinh doanh của xí nghiệp trong thời chiến do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam - Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 19/10/1972

Ngày hiệu lực: 19/10/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 197-CP năm 1972 về việc thành lập hệ thống tổ chức Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 16/10/1972

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị quyết số 196-CP về việc bổ sung chính sách đối với thương binh, bệnh binh do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 15/10/1972

Ngày hiệu lực: 30/10/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 50-BT năm 1972 về việc sáp nhập xã Trung Hưng và thôn Yên Thịnh II thuộc xã Đường Lâm, huyện Ba Vì vào thị xã Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 15/10/1972

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 08-VP-TT-1972 hướng dẫn thi hành Quyết định 179-CP-1972 về lãi suất tiền gửi tiết kiệm của nhân dân do Ngân hàng Nhà Nước ban hành

Ngày ban hành: 06/10/1972

Ngày hiệu lực: 21/10/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông tư 14-TC/TDT-1972 hướng dẫn thi hành Điều lệ Ngân sách xã ban hành theo Nghị định 64-CP-1972 do Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 05/10/1972

Ngày hiệu lực: 20/10/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định liên bộ 584-QĐ/LB năm 1972 thay thế các chứng từ bảo hiểm xã hội ban hành theo Quyết định liên bộ 583-LB do Ban Thư Ký Tổng công đoàn - Tổng cục trưởng Tổng cục thống kê - Bộ trưởng Bộ Tài chính- Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 02/10/1972

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị định 184-CP năm 1972 về thể lệ sát sinh trâu bò do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 01/10/1972

Ngày hiệu lực: 16/10/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư liên bộ 20-TT/LB năm 1972 về việc kê khai, cấp phát các loại tem phiếu mua hàng do Bộ Nội thương - Bộ Công an - Bộ Lao động - Tổng cục thống kê ban hành

Ngày ban hành: 19/09/1972

Ngày hiệu lực: 19/09/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 179-CP năm 1972 về lãi suất tiền gửi tiết kiệm của nhân dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1972

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị quyết số 178-CP về việc đẩy mạnh công tác huy động tiền tiết kiệm của nhân dân do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1972

Ngày hiệu lực: 02/10/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Nghị định 177-CP năm 1972 quy định tạm thời về việc bảo đảm an toàn cho cán bộ, nhân viên và nhân dân trong việc khai thác, sử dụng, bảo quản, chuyên chở các chất phóng xạ và vật tư có chất phóng xạ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 12/09/1972

Ngày hiệu lực: 27/09/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông tư liên bộ 97-TT/LB năm 1972 sửa đổi Thông tư liên bộ 19-GT/CA về việc dùng xe vận tải hàng hóa để chở người do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 11/09/1972

Ngày hiệu lực: 26/09/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 41-BT năm 1972 về việc thành lập một số thị trấn thuộc tỉnh Bắc Thái do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

Ngày ban hành: 08/09/1972

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng năm 1972

Ngày ban hành: 05/09/1972

Ngày hiệu lực: 20/09/1972

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 444-BYT/QĐ năm 1972 về quy chế tạm thời về việc cho phép đưa thuốc vào sản xuất lưu hành do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 04/09/1972

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 245-TTg năm 1972 về việc thống nhất hệ tọa độ và độ cao Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/09/1972

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Chỉ thị 246-TTg năm 1972 về chấp hành chế độ hợp đồng kinh tế trong tình hình có chiến tranh phá hoại ở miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 04/09/1972

Ngày hiệu lực: 19/09/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 13/NV-1972 hướng dẫn và quy định cụ thể về tính thời gian công tác của công nhân, viên chức nhà nước do Bộ nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 03/09/1972

Ngày hiệu lực: 18/09/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Thông tư 29-TL/TT-1972 hướng dẫn chế độ đối với công nhân khảo sát đường hầm và thi công các công trình tuy-nen trong ngành Thủy lợi do Bộ Thủy lợi ban hành

Ngày ban hành: 21/08/1972

Ngày hiệu lực: 21/08/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Nghị quyết số 216-NQ/QHK4 về việc thông qua phương hướng điều chỉnh ngân sách năm 1972 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 16/08/1972

Ngày hiệu lực: 01/09/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị quyết số 215/NQ-QHK4 về việc thông qua phương hướng điều chỉnh kế hoạch năm 1972 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 16/08/1972

Ngày hiệu lực: 01/09/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư liên bộ 15-TT/LB năm 1972 hướng dẫn chế độ trợ cấp cho công nhân, viên chức bị thiệt hại về người và của do tai nạn chiến tranh do Tổng công đoàn Việt Nam - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 15/08/1972

Ngày hiệu lực: 30/08/1972

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây