Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.014 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2014 đẩy nhanh thực hiện giải pháp và giải quyết thủ tục hỗ trợ, giúp đỡ doanh nghiệp bị thiệt hại tại một số địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2014

Ngày hiệu lực: 31/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết 148/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

Ngày ban hành: 30/05/2014

Ngày hiệu lực: 30/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Đề án cải thiện môi trường tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 30/05/2014

Ngày hiệu lực: 09/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Nghị quyết 149/2014/NQ-HĐND quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày ban hành: 30/05/2014

Ngày hiệu lực: 30/06/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2014 thông qua “Quy hoạch môi trường vịnh Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Ngày ban hành: 30/05/2014

Ngày hiệu lực: 09/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2014 thông qua Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 30/05/2014

Ngày hiệu lực: 30/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư 19/2014/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Ba-na, Ê-đê, Chăm do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 14/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Thông tư về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 14/07/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Circular No.27/2014/TT-BTNMT dated May 30, 2014, regulating the registration for groundwater extraction, form of dossier for issue, extension, modification, re-issue of water resource permit

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 14/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Resolution No. 70/2014/QH13 dated May 30, 2014, adjusting the 2014 law-and ordinance-making program of the xiiith national assembly and approving the 2015 law-and ordinance-making program

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2014 tăng cường công tác quản lý, vận hành khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn do tỉnh Phú Yên ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 534/KCB-ĐD năm 2014 về chấn chỉnh công tác điều dưỡng, chăm sóc người bệnh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 6275/TCHQ-VP năm 2014 đính chính công văn 5554/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 6209/TCHQ-TXNK năm 2014 về hoàn thuế nguyên liệu tái xuất quá 365 ngày do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 1188/QĐ-BTC năm 2014 phê duyệt Đề án Tổng Kế toán nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 1088/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014 - 2020

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 804/QĐ-UBND năm 2014 Quy chế phối hợp cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để cấp phiếu lý lịch tư pháp trên địa bàn tình Cà Mau

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1644/QĐ-UBND phê duyệt danh mục và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh đợt III, năm 2014 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 13/2014/QĐ-UBND về quy trình thực hiện, quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 08/06/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 594/QĐ-BXD năm 2014 công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 31/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 6316/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc hệ thống kế toán thuế kết nối VNACCS/VCIS về doanh nghiệp đã nộp thuế nhưng vẫn có trong danh sách tờ khai nợ thuế quá hạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 6314/TCHQ-GSQL năm 2014 về chính sách thuế giá trị gia tăng đầu vào và thủ tục hải quan của hoạt động xây dựng, lắp đặt cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 2010/TCT-TVQT năm 2014 hướng dẫn thực hiện nội dung Thông tư 39/2014/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 7180/BTC-TCHQ năm 2014 về hạch toán kế toán số liệu thoái thu ngân sách và điều chỉnh số thu ngân sách năm trước nhưng phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách từ 01/01 đến 31/01 năm nay do Bộ Tài chính ban hàn

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 2825/BGDĐT-TĐKT năm 2014 hướng dẫn về quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với cơ sở giáo dục đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 2002/TCT-CS năm 2014 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 7175/BTC-CST năm 2014 hướng dẫn giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 36/BXD-QLN năm 2014 trả lời công văn của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội về xử lý nhà vắng chủ do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 7193/BTC-TCT năm 2014 về thuế giá trị gia tăng đối với mủ cao su do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/05/2014

Ngày hiệu lực: 29/05/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây