Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.513 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 66/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 30/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 92/2007/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 02/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1463/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng cờ thi đua của Chính phủ cho Trường Trung học cơ sở Trần Phú, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 127/2007/QĐ-UBND phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, khai thác, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 10/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 283/2007/QĐ-UBND về Quy định chi tiêu tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh và tiếp khách trong nước của tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 10/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 2934/QĐ-UBND năm 2007 về giao nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 130/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 10/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 41/2007/QĐ-UBND Quy định về quản lý cây xanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 10/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư liên tịch 06/2007/TTLT/BCT-BTC hướng dẫn chế độ chi tiêu và quản lý tài chính chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam do Bộ Công thương và Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 02/12/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông báo số 507/TB-BGTVT về việc nội dung của cuộc họp giữa Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc giải quyết tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo (Km321 ÷ Km385) trên địa bàn tỉnh Sơn La do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Chỉ thị 24/2007/CT-TTg về tăng cường chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về phí, lệ phí, chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 26/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 1945/QĐ-LĐTBXH năm 2007 Quy định và hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết công việc của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về công tác lao động, thương binh và xã hội đã được sửa đổi do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công điện 1631/CĐ-TTg về việc phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 6150/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng đầu đọc VCD, DVD do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn số 212/BXD-KTTC về việc thực hiện hợp đồng có điều chỉnh giá đối với công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn số 210/BXD-KTTC về việc chi phí thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn số 6271/VPCP-QHQT về việc Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đi Italia, Áo và Hà Lan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn số 1627/TTg-QHQT về việc phê chuẩn Hiệp định tài trợ vay vốn của OFID do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn số 1626/TTg-NN về việc đề xuất của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản về các giải pháp phát triển doanh nghiệp dân doanh trong ngành thủy sản giai đoạn 2007-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn số 14730/BTC-KBNN về việc xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 67/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 30/11/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 30/11/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Thông tư 88/2007/TT-BNN hướng dẫn thực hiện công tác kiểm dịch thực vật nội địa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 28/11/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 1464/QĐ-TTg năm 2007 về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể và 8 cá nhân thuộc tỉnh Bến Tre do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 1945/QĐ-LĐTBXH năm 2007 Quy định và hướng dẫn về quy trình, thủ tục giải quyết công việc của cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về công tác lao động, thương binh và xã hội đã được sửa đổi do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và X

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 1435/QĐ-TLĐ năm 2007 về kiện toàn Ban Vì sự nghiệp tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Decision No. 167/2007/QD-TTg of November 1, 2007, approving the zoning plan for exploration, mining, processing and use of bauxite ore in the 2007-2015 period with a vision to 2025 taken into consideration.

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 29/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 72/2007/QĐ-UBND Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 10/11/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 2542/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới Cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số 6149/TCHQ-GSQL về việc phân loại mặt hàng thiết bị chống sét hiệu ERICO do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/10/2007

Ngày hiệu lực: 31/10/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây