Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 30 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 10-LS/CNR về việc chấn chỉnh nhập khẩu thiết bị gia công chế biến lâm sản do Bộ Lâm Nghiệp ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1990

Ngày hiệu lực: 15/08/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Chỉ thị 01-TANDTC/CT năm 1990 về triệu tập người bào chữa do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1990

Ngày hiệu lực: 31/07/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 33-TC/CN năm 1990 quy định chế độ khấu hao tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1990

Ngày hiệu lực: 30/06/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Thông tư 32-TC/VKH năm 1990 hướng dẫn chế độ quản lý sử dụng vốn trong các xí nghiệp quốc doanh do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1990

Ngày hiệu lực: 30/09/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư 34-TC/CN năm 1990 hướng dẫn chuyển giao, cho thuê, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/07/1990

Ngày hiệu lực: 30/06/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 268-CT năm 1990 về việc đăng ký và hoạt động của các tổ chức làm kinh tế do các cơ quan hành chính và các đoàn thể thành lập do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 270-CT năm 1990 về một số vấn đề cấp bách cho năm học 1990-1991 do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Chỉ thị 29/CT-UB năm 1990 về củng cố tổ chức và tăng cường quản lý hệ thống thương nghiệp hợp tác xã mua bán thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1990

Ngày hiệu lực: 29/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 267-CT năm 1990 về việc tổ chức thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tin đại chúng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/07/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư 31 TC/CĐKT hướng dẫn xử lý tài sản thừa, thiếu trong kiểm kê; kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại tài sản khu vực hành chính sự nghiệp 0h ngày 01/7/1990 theo Quyết định 160/HĐBT do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 26/07/1990

Ngày hiệu lực: 10/08/1990

Tình trạng: Không xác định

11
Quyết định 150/QĐ.UB năm 1990 về thủ tục phân cấp thu sử dụng tiền thu phí giao thông do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn về việc Toà án phục vụ cuộc đấu tranh chống tham nhũng

Ngày ban hành: 25/07/1990

Ngày hiệu lực: 25/07/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông tư liên tịch 30-LB/TT năm 1990 hướng dẫn việc quản lý vốn sự nghiệp đầu tư cho giáo dục phổ thông do Bộ Tài chính-Bộ Giáo dục ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1990

Ngày hiệu lực: 25/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Nghị quyết 08/NQ-HĐND năm 1990 về tăng cường hoạt động và quản lý công tác văn hóa, văn nghệ và thông tin đại chúng trong tình hình hiện nay do Tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1990

Ngày hiệu lực: 25/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Thông tư liên bộ 29/TT-LB năm 1990 hướng dẫn tạm thời cấp phát và quản lý các khoản lương hưu, trợ cấp thương binh xã hội do Bộ Tài chính - Lao động, Thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 24/07/1990

Ngày hiệu lực: 30/09/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 363-QĐ năm 1990 ban hành một tiêu chuẩn Nhà nước về vật liệu dệt của Chủ nhiệm Ủy ban khoa học Nhà nước

Ngày ban hành: 23/07/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Chỉ thị 17/CT-UB năm 1990 về quản lý nguồn nguyên liệu thuỷ sản xuất khẩu trong tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 20/07/1990

Ngày hiệu lực: 20/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Thông tư 124TT-TTr năm 1990 hướng dẫn về tổ chức của các tổ chức thanh tra Nhà nước do Thanh tra Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1990

Ngày hiệu lực: 01/08/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 262-HĐBT năm 1990 thành lập thị xã Bắc Cạn thuộc tỉnh Bắc Thái do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 15/07/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Chỉ thị 16/CT-UB năm 1990 về phát động phong trào vận động đối tượng phạm tội ra tự thú do Tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 13/07/1990

Ngày hiệu lực: 13/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Thông tư 26-BTC năm 1990 hướng dẫn cấp phát và quản lý vốn dự trữ hàng hoá phục vụ nhu cầu phòng, chống bão, lụt do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 12/07/1990

Ngày hiệu lực: 12/07/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Chỉ Thị 16/CT.UB về đẩy mạnh công tác thu thuế Nông nghiệp vụ Hè Thu năm 1990 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 11/07/1990

Ngày hiệu lực: 11/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 119/QĐ.UB năm 1990 về kinh doanh dịch vụ du lịch và quản lý kinh doanh du lịch do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 11/07/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Chỉ thị 259-CT năm 1990 về tổ chức thanh niên xung phong làm kinh tế do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 11/07/1990

Ngày hiệu lực: 26/07/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 253-CT năm 1990 bổ sung quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên các trường sư phạm và học sinh, sinh viên miền núi do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 06/07/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Pháp lệnh Đo lường năm 1990 do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 05/07/1990

Ngày hiệu lực: 30/09/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Ordinance No. 43-LCT/HDNN8 of July 06, 1990, on weights and measures.

Ngày ban hành: 05/07/1990

Ngày hiệu lực: 30/09/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Công văn số 140/NCPL của Tòa án nhân dân tối cao về việc xóa án đối với người được hưởng án treo

Ngày ban hành: 04/07/1990

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư 167-BXD/VKT năm 1990 hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng cơ bản do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 03/07/1990

Ngày hiệu lực: 30/06/1990

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị 28/CT-UB về xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 02/07/1990

Ngày hiệu lực: 02/07/1990

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây