Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 46 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên bộ 1-VGNN-XD/TT năm 1985 quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và Bộ Xây dựng quyết định giá do Uỷ ban vật giá Nhà nước- Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1985

Ngày hiệu lực: 15/04/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 115-CT năm 1985 bổ sung thành viên Ủy ban Quốc tra điều tra hậu quả chiến tranh hóa học của Mỹ ở Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông báo 71/TB-UB năm 1985 về ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBND thành phố về công tác quản lý thị trường các mặt hàng thủy hải sản xuất khẩu trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 666-VH/QĐ năm 1985 2về việc xếp hạng 3 di tích lịch sử và văn hoá do Bộ văn hóa ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 91-HĐBT năm 1985 về việc thành lập xã Thọ Văn thuộc huyện Tam Thanh, tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 109-CT năm 1985 về chính sách kinh tế tài chính trước mắt đối với 6 tỉnh biên giới phía Bắc do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Thông tư liên bộ 617-TTLB năm 1985 về chế độ xuất bản và lưu chiểu các loại lịch Viện khoa học Việt Nam- Bộ Văn hoá ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1985

Ngày hiệu lực: 11/04/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Chỉ thị 108/CT năm 1985 về thanh toán các khoản Nhà nước vay dân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ do Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1985

Ngày hiệu lực: 11/04/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Nghị định 140-HĐBT năm 1985 về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1985

Ngày hiệu lực: 10/04/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị định 88-HĐBT năm 1985 về kiện toàn tổ chức của ngành văn hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1985

Ngày hiệu lực: 10/04/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Chỉ thị 18/CT-UB năm 1985 về củng cố các Trường Giáo dục lao động công nông nghiệp và công tác xét duyệt bắt buộc giáo dục lao động tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1985

Ngày hiệu lực: 26/03/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Quyết định 86-HĐBT năm 1985 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Cửu Long do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị định 87-HĐBT năm 1985 về Điều lệ bảo vệ đường dây thông tin liên lạc do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1985

Ngày hiệu lực: 26/03/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Chỉ thị 106-CT về xét khen thưởng các tập thể và cá nhân nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 1985 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1985

Ngày hiệu lực: 10/04/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị định 85-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Ban tôn giáo của Chính phủ do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1985

Ngày hiệu lực: 10/04/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Nghị quyết số 612-NQ/HĐNN7 về việc cử một số hội thẩm nhân dân của toà án nhân dân tối cao do Hội đồng nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 25/03/1985

Ngày hiệu lực: 25/03/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị quyết số 616-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Việt nam và Hung-ga-ri do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/03/1985

Ngày hiệu lực: 09/04/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị quyết số 615NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp và vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự giữa Việt nam và Cu ba do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/03/1985

Ngày hiệu lực: 09/04/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 1-LĐ/TT-1985 hướng dẫn sắp xếp và tổ chức lại lao động trong quá trình sắp xếp và tổ chức lại sản xuất và xây dựng do Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 22/03/1985

Ngày hiệu lực: 06/04/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông tư 04/BYT/TT-1985 hướng dẫn ứng dụng bản Danh mục số 1 các chức danh đầy đủ của viên chức ngành y tế tại các đơn vị trực thuộc Bộ, các sở y tế tỉnh, thành phố và y tế ở các ngành do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 22/03/1985

Ngày hiệu lực: 06/04/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Công ước viên về bảo vệ tầng ôzôn

Ngày ban hành: 21/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 120-QĐ năm 1985 ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước về Cá nước ngọt do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 21/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 48/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá quận 5 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 19/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 49/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 19/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư liên bộ 515-VGNN-VH/TT năm 1985 quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Bộ Văn hoá quyết định giá do Uỷ ban vật giá nhà nước- Bộ Văn hoá ban hành

Ngày ban hành: 18/03/1985

Ngày hiệu lực: 02/04/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 93-KTTV-1985 hướng dẫn thi hành Quyết định 157-HĐBT-1984 về việc lập quỹ dự phòng bảo đảm giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 18/03/1985

Ngày hiệu lực: 02/04/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 49/QĐ-UB quy định tạm thời về giá cho thuê kho bãi tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 45/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá quận 10 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 17/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 46/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá quận 1 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 17/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 44/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá quận 11 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 17/03/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây