Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 68 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 04/TM-ĐT năm 1993 hướng dẫn Quy định quản lý nhập khẩu máy móc, thiết bị bằng nguồn vốn ngân sách kèm theo Quyết định 91/TTg năm 1992 do Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 29/07/1993

Ngày hiệu lực: 29/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Công văn về cước bưu điện trong nước

Ngày ban hành: 29/07/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư liên tịch 65-TT/LB năm 1993 quy định việc thu lệ phí đối với công ty nước ngoài xin phép nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam do Bộ Tài chính-Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 28/07/1993

Ngày hiệu lực: 28/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Joint circular No. 65/TT-LB of July 29, 1993, stipulating the fee collection with regard to foreign companies which apply for the permit to import medicines and materials to manufacture medicines in Vietnam

Ngày ban hành: 28/07/1993

Ngày hiệu lực: 28/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 1143/QĐ-UB-VX năm 1993 quy định về việc thực hiện Luật Báo chí và Nghị định 133-HĐBT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/07/1993

Ngày hiệu lực: 27/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 390/TTg năm 1993 triển khai thí điểm thành lập Qũy tín dụng nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/07/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 389-TTg năm 1993 thành lập Đại học mở bán công thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 483/TCCB-QĐ năm 1993 về tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch chuyên môn hành chính ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1993

Ngày hiệu lực: 25/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Thông tư liên bộ 12/TTLB năm 1993 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan tư pháp địa phương do Bộ Tài chính-Ban Tổ chức cán bộ chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1993

Ngày hiệu lực: 09/08/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Công văn 4053/UB-QLĐT ban hành mẫu văn bản “Giải quyết địa điểm xây dựng" do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Chỉ thị 10/CT-NH5 năm 1993 về tiếp tục xử lý khó khó khăn và điều chỉnh hoạt động của Hợp tác xã tín dụng ở nông thôn theo Pháp lệnh và thực hiện thí điểm mô hình Quỹ tín dụng mới do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 23/07/1993

Ngày hiệu lực: 23/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Joint Circular No. 04/TTLN of July 24, 1993, on the implementation of some provisions of The Ordinance on recognition and enforcement of foreign Court's Judgement and Civil Decisions in Vietnam.

Ngày ban hành: 23/07/1993

Ngày hiệu lực: 23/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 140/QĐ-NH14 năm 1993 về tổ chức và hoạt động thông tin phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng và các Tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 23/07/1993

Ngày hiệu lực: 23/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

14
Thông tư 04/TTLN năm 1993 hướng dẫn Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài do Bộ tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 23/07/1993

Ngày hiệu lực: 23/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Công văn 194BXD/KHKT năm 1993 về Tiêu chuẩn Việt Nam: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Điều kiện kỹ thuật tối thiểu để thi công và nghiệm thu - TCVN 5724 - 1993 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 22/07/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Chỉ thị 379-TTg năm 1993 về các hoạt động tôn giáo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 22/07/1993

Ngày hiệu lực: 06/08/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Thông tư 62/TT-LB năm 1993 hướng dẫn việc tổ chức thu và quản lý, sử dụng tiền cước qua phà, cầu phao do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/07/1993

Ngày hiệu lực: 22/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Thông tư 61-TC/TCT năm 1993 hướng dẫn lập hoá đơn chứng từ khi mua bán hàng và cung ứng dịch vụ thu tiền do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1993

Ngày hiệu lực: 31/08/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1117/QĐ-UB-TM năm 1993 về tổ chức và hoạt động các chợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 292/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1993 (vốn ngân sách địa phương) do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 20/07/1993

Ngày hiệu lực: 20/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Công văn số 3949/UB-TM về việc làm thủ tục nộp thuế trước bạ và thu nhập trước khi được cấp chủ quyền nhà do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 590-BYT/QĐ năm 1993 về Quy chế thanh tra dược do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 364-TTg năm 1993 bổ sung cơ cấu bộ máy Uỷ ban Quốc gia về Thập kỷ Quốc tế phát triển văn hoá của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 16/07/1993

Ngày hiệu lực: 16/07/1993

Tình trạng: Không xác định

24
Thông tư 60-TC/TCT năm 1993 về chế độ quản lý thu đối với việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước, việc cấp quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở và công trình do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 15/07/1993

Ngày hiệu lực: 31/07/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quy chế ngày 07/07/1993 về hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội do Quốc Hội ban hành

Ngày ban hành: 13/07/1993

Ngày hiệu lực: 13/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quy chế về hoạt động của Hội đồng dân tộc ngày 07/07/1993 do Quốc Hội ban hành

Ngày ban hành: 13/07/1993

Ngày hiệu lực: 13/07/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình xây dựng pháp luật năm 1993 trong 6 tháng cuối năm 1993 do Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 13/07/1993

Ngày hiệu lực: 13/07/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Luật Đất đai 1993

Ngày ban hành: 13/07/1993

Ngày hiệu lực: 14/10/1993

Tình trạng: Hết hiệu lực

29
Quy chế về hoạt động của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 14/07/1993 do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 13/07/1993

Ngày hiệu lực: 13/07/1993

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

Ngày ban hành: 13/07/1993

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây