Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 31 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 33-HĐBT năm 1986 về giá bán thuốc trừ sâu và một số vật liệu xây dựng cho hợp tác xã, tập đoàn sản xuất nông nghiệp và hộ nông dân do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết số 720-NQ/HĐNN7 về việc giải thể Tòa án nhân dân đặc biệt do Hội đồng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1986

Ngày hiệu lực: 15/04/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Nghị quyết số 719-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung "Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào" do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1986

Ngày hiệu lực: 15/04/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 34-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam Ninh do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1986

Ngày hiệu lực: 15/04/1986

Tình trạng: Không xác định

5
Quyết định 79-CT năm 1986 về việc thành lập Vườn Quốc gia Cát Bà do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 80-CT năm 1986 về giá bán điện tiêu dùng sinh hoạt cho công nhân viên, viên chức do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1986

Ngày hiệu lực: 30/09/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 36-NH/QĐ năm 1986 ban hành thể lệ tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn, có lãi và được bảo hiểm giá trị do Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam ban hành

Ngày ban hành: 28/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 37-NH/TT-1986 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 31-HĐBT-1986 về việc bảo hiểm giá trị của tiền gửi tiết kiệm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/03/1986

Ngày hiệu lực: 12/04/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 208-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4210:1986 về Hệ thống tài liệu công nghệ - Quy tắc trình bày tài liệu kiểm tra kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1986 về Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh - Kết cấu và kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4187-1986 về kẹo chuối xuất khẩu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4223:1986 về Đai ốc tai hồng do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Chỉ thị 05/CT-UB năm 1986 về việc huy động tiền gởi tiết kiệm trong tình hình hiện nay do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1986

Ngày hiệu lực: 26/03/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 72-CT năm 1986 về chế độ trợ cấp tiền thuốc và tiền ăn cho người bệnh tại các cơ sở Y tế của Nhà nước do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/03/1986

Ngày hiệu lực: 31/03/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 49/QĐ-UB bãi bỏ các trạm kiểm soát thuế vụ nằm trên các trục giao thông thủy bộ ở thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/03/1986

Ngày hiệu lực: 23/03/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Nghị định 28-HĐBT năm 1986 về việc thành lập liên hiệp các xí nghiệp dầu thực vật việt nam do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/03/1986

Ngày hiệu lực: 05/04/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 27-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Phước Sơn và huyện Duy Xuyên thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 20/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 18-LĐ/QĐ năm 1986 ban hành bản danh mục số I chức danh đầy đủ các chức vụ viên chức Viện Khoa học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 19/03/1986

Ngày hiệu lực: 19/03/1986

Tình trạng: Không xác định

20
Quyết định 23-HĐBT năm 1986 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của các huyện Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo và Tiên Lãng thuộc thành phố Hải Phòng do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Thông tư liên bộ 297-TT/LB năm 1986 quy định chế độ xuất nhập khẩu hành lý của cán bộ, công nhân, lái xe, lái tầu, và thuyền viên Việt Nam làm việc trên các phương tiện vận tải thường xuyên qua lại biên giới bằng đường bộ, đường sông; của thuyền viên Việt Nam làm việc trên các tầu thuyền Việt Nam hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế do Bộ Giao thông vận tải - Tổng cục hải quan cùng ban hành

Ngày ban hành: 14/03/1986

Ngày hiệu lực: 30/04/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 159-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 10/03/1986

Ngày hiệu lực: 31/03/1986

Tình trạng: Không xác định

23
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4245:1986 về Quy phạm kỹ thuật an toàn và vệ sinh trong sản xuất - Sử dụng axêtylen, oxy để gia công kim loại do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 10/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 156-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 10/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 158-QĐ năm 1986 ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 10/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 44/QĐ-UB năm 1986 về việc chuyên chở đối với các loại xe 2 – 3 bánh thô sơ và 3 bánh gắn máy do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 250-TCHQ/CGQ/PC năm 1986 về việc thu phí lưu kho hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 07/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư 7-BYT/TT-1986 hướng dẫn việc nâng mức bồi dưỡng cho người hiến máu do Bộ y tế ban hành

Ngày ban hành: 07/03/1986

Ngày hiệu lực: 28/02/1986

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 86:1986 về Quy trình thiết kế bến phà, bến cầu phao đường bộ

Ngày ban hành: 06/03/1986

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

30
Chỉ thị 06/UB-CT năm 1986 về thực hiện tiêm phòng gia súc hàng năm do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 06/03/1986

Ngày hiệu lực: 06/03/1986

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây