Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 31 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 37/CT-UB năm 1985 về việc bảo hiểm tai nạn lao động trong phạm vi thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1985

Ngày hiệu lực: 31/07/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 80/QĐ-UB năm 1985 về đăng ký đò ngang, đò dọc, ghe vận tải dưới 1 tấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/07/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 35/CT-UB năm 1985 về việc công tác cải tạo, quản lý thị trường thu mua, gia công chế biến hàng xuất khẩu trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/07/1985

Ngày hiệu lực: 26/07/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 172/QĐ-UB năm 1985 ban hành Quy định tạm thời về một số chế độ đối với cán bộ, công nhân và thanh niên xung phong của thành phố được điều động đến công tác lâu dài ở huyện Duyên Hải và khu kinh tế Nam Tây Nguyên do Ủy ban nhân dân thành

Ngày ban hành: 25/07/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 172/QĐ-UB năm 1985 ban hành Quy định tạm thời về một số chế độ đối với cán bộ, công nhân và thanh niên xung phong của thành phố được điều động đến công tác lâu dài ở huyện Duyên Hải và khu kinh tế Nam Tây Nguyên do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1985

Ngày hiệu lực: 25/07/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 174/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Hóc Môn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/07/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 170/QĐ-UB năm 1985 về việc ban hành hai Tiêu chuẩn địa phương Xiro thực phẩm – Phương pháp thử Lý Hóa, Ký hiệu 53 TCV 69-85 và Phương pháp thử vi sinh vật ký hiệu 53 TCV 73-85 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 22/07/1985

Ngày hiệu lực: 31/07/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Thông tư 22-TT/LB 1985 quy định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện trung ương do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1985

Ngày hiệu lực: 30/06/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Thông tư Liên bộ 21-TT/LB 1985 quy định lại định mức chi bình quân giường bệnh/năm áp dụng cho các bệnh viện huyện, tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương do ngành y tế quản lý do Bộ y tế - Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 21/07/1985

Ngày hiệu lực: 21/07/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Chỉ thị 236-CT năm 1985 về tổ chức hội nghị của các ngành ở địa phương và đi tham quan nghiên cứu địa phương do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/07/1985

Ngày hiệu lực: 19/07/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 167/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Duyên Hải do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 19/07/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 148/QĐ-UB năm 1985 ban hành tiêu chuẩn về bánh phòng tôm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 18/07/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 147/QĐ-UB năm 1985 ban hành hai tiêu chuẩn địa phương về chao do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Chỉ thị 20-BYT/CT về việc nâng cao chất lượng thuốc chữa bệnh sản xuất và lưu hành ở các đơn vị, địa phương do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 17/07/1985

Ngày hiệu lực: 01/08/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 163/QĐ-UB năm 1985 ban hành tiêu chuẩn Đồ chơi trẻ em – yêu cầu về an toàn sử dụng, ký hiệu 53 TCV 57 – 85 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/07/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 144/QĐ-UB năm 1985 ban hành tiêu chuẩn bàn ủi điện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/07/1985

Ngày hiệu lực: 30/04/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 140/QĐ-UB năm 1985 quy định tạm thời về việc bán nhà đang sử dụng (nhà cấp 3, cấp 4) thuộc diện Nhà nước quản lý cho cán bộ, công nhân viên, gia đình chính sách và nhân dân lao động nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/07/1985

Ngày hiệu lực: 14/07/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 140/QĐ-UB năm 1985 quy định tạm thời về việc bán nhà đang sử dụng (nhà cấp 3, cấp 4) thuộc diện Nhà nước quản lý cho cán bộ, công nhân viên, gia đình chính sách và nhân dân lao động nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân

Ngày ban hành: 14/07/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 143/QĐ-UB năm 1985 quy định các mức tiền công bình quân các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/07/1985

Ngày hiệu lực: 30/06/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 143/QĐ-UB năm 1985 quy định các mức tiền công bình quân các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/07/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị định 206-HĐBT năm 1985 về việc sắp xếp lại bộ máy giúp việc Bộ trưởng Bộ Vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/07/1985

Ngày hiệu lực: 14/07/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị định 205-HĐBT năm 1985 quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng xí nghiệp do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 11/07/1985

Ngày hiệu lực: 11/07/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Nghị định 204-HĐBT năm 1985 về sửa đổi tổ chức kinh doanh cung ứng vật tư của Bộ Vật tư do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 10/07/1985

Ngày hiệu lực: 25/07/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 156/QĐ-UB năm 1985 quy định gọi thanh niên đi làm nhiệm vụ xây dựng kinh tế quốc phòng của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/07/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 157/QĐ-UB năm 1985 về việc thành lập Phòng Vật giá huyện Nhà Bè do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/07/1985

Ngày hiệu lực: 10/07/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 139/QĐ-UB năm 1985 về hệ số trượt giá vật liệu trong xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 10/07/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Chỉ thị 202-HĐBT năm 1985 về chấn chỉnh công tác kiểm tra, kiểm soát của Hải quan tại các sân bay, hải cảng, các cửa khẩu khác do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/07/1985

Ngày hiệu lực: 24/07/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Nghị định 200-HĐBT năm 1985 về việc sửa đổi Điều lệ phạt vi cảnh do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 05/07/1985

Ngày hiệu lực: 14/08/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư liên tịch 20/VGNN-TL/TT 1985 quy định danh mục sản phẩm và dịch vụ do Uỷ ban Vật giá Nhà nước được Hội đồng Bộ trưởng uỷ quyền quyết định giá và Bộ Thuỷ lợi quyết định giá do ủy ban vật giá Nhà nước - Bộ Thủy lợi ban hành

Ngày ban hành: 04/07/1985

Ngày hiệu lực: 19/07/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Nghị định 196-HĐBT năm 1985 về việc thành lập Xí nghiệp Liên hợp xây dựng nhà ở tấm lớn số 1 thuộc Bộ Xây dựng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 02/07/1985

Ngày hiệu lực: 17/07/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây