Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Lĩnh vực: Bộ máy hành chính

1
Quyết định 1169/QĐ-UBND năm 2024 về Kế hoạch triển khai Quyết định 143/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” do tỉnh Sơn La ban hành

Ngày ban hành: 19/06/2024

Ngày hiệu lực: 19/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 19/06/2024

Ngày hiệu lực: 19/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 738/QĐ-BGTVT năm 2024 sửa đổi Quyết định 1246/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2024

Ngày hiệu lực: 16/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 739/QĐ-BGTVT năm 2024 sửa đổi Quyết định 1218/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2024

Ngày hiệu lực: 16/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 737/QĐ-BGTVT năm 2024 sửa đổi Quyết định 1247/QĐ-BGTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ III trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2024

Ngày hiệu lực: 16/06/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông báo 261/TB-VPCP năm 2024 kết luận của Thường trực Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 16/06/2024

Ngày hiệu lực: 16/06/2024

Tình trạng: Không xác định

7
Nghị quyết 456/2024/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và một số chế độ, chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 05/06/2024

Ngày hiệu lực: 30/06/2024

Tình trạng: Chưa có hiệu lực

8
Quyết định 779/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; phê duyệt quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 16/04/2024

Ngày hiệu lực: 14/05/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 1107/QĐ-UBND năm 2024 công bố thủ tục hành chính nội bộ mới, bị bãi bỏ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 18/04/2024

Ngày hiệu lực: 18/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 989/QĐ-UBND năm 2024 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ngày ban hành: 18/04/2024

Ngày hiệu lực: 18/04/2024

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây