Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.015 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 02/2014/CT-UBND nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản ở các vùng nước tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 10/04/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Chỉ thị 08/CT-BCT năm 2014 tăng cường công tác thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tiêu thụ thóc, gạo trong thời gian tới do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Công văn 3390/TCHQ-TXNK năm 2014 phân loại cục nóng, cục lạnh máy điều hòa không khí do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Công văn 1064/BHXH-PC năm 2014 hướng dẫn nội dung Điểm a Khoản 1 Điều 12 Quyết định 1139/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 1063/BHXH-BT năm 2014 về khoanh nợ tiền Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với doanh nghiệp Vinashin, Vinalines do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 1656/BGDĐT-KTKĐCLGD hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 4057/BTC-TCHQ năm 2014 thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về quản lý hoạt động khoáng sản do thành phố Cần Thơ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 10/04/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 388/QĐ-LĐTBXH năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 448/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2014 xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 619/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2014 phân cấp quyết định Đơn giá bảo dưỡng thường xuyên đối với công trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 10/2014/QĐ-UBND điều bảng đơn giá bồi thường cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng kèm theo Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 10/04/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Quyết định 661/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn đầu tư nguồn cấp quyền sử dụng đất thu hồi tại Quyết định 411/QĐ-UBND cho công trình, dự án kế hoạch năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 12/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 10/04/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 963/QĐ-BVHTTDL năm 2014 xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 962/QĐ-BVHTTDL năm 2014 xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 08/2014/QĐ-UBND về Quy định chi tiết phạm vi đối tượng, điều kiện, ngành nghề cần đào tạo sau đại học và thu hút, sử dụng trí thức; quyền lợi và trách nhiệm của đối tượng được đào tạo, thu hút do tỉnh Phú Yên ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 10/04/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 07/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 09/04/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 719/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện và xã thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 299/QĐ-UBND năm 2014 đổi tên Trung tâm bảo trợ xã hội thành Trung tâm công tác xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 1572/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 10/04/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 02/2014/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 14/05/2014

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Công văn 2158/VPCP-QHQT năm 2014 về kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 2157/VPCP-KTN năm 2014 về đầu tư xây dựng dự án đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 3391/TCHQ-TXNK năm 2014 vướng mắc về chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 517/QLCL-CL2 năm 2014 về phân tích nguy cơ dịch hại trên trái cây măng cụt Việt Nam xuất khẩu sang Trung quốc do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 31/03/2014

Ngày hiệu lực: 31/03/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây