Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 8.370 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 13/2004/QĐ-UB về thành lập Sở Tư Pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 07/2004/QĐ-UB thành lập Sở Giáo dục - Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 15/2004/QĐ-UB về thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: 31/12/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 11/2004/QĐ-UB thành lập Sở Thương Mại - Du lịch thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 08/2004/QĐ-UB thành lập Sở Xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 03/2004/QĐ-UB thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 04/2004/QĐ-UBND thành lập Sở Tài chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 06/2004/QĐ-UB về thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 17/2004/QĐ-UB thành lập Thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 19/2004/QĐ-UB về thành lập Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 14/2004/QĐ-UB về thành lập Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 18/2004/QĐ-UB về thành lập Ban Tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 12/2004/QĐ-UBND về thành lập Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 16/2004/QĐ-UBND về thành lập Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 02/2004/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 05/2004/QĐ-UBND thành lập Sở Giao thông Vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: 31/12/2003

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 01/2004/QĐ-UB thành lập Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 10/2004/QĐ-UB thành lập Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 09/2004/QĐ-UB thành lập Sở Công nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Ngày ban hành: 31/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5107:2003 về Nước mắm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn số 4644 TCT/NV5 ngày 31/12/2003 của Tổng cục Thuế về việc thuế đối với dịch vụ cho thuê tàu thuỷ

Ngày ban hành: 30/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 13838/TC/NSNN năm 2003 đính chính Quyết định 130/2003/QĐ-BTC về chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn số 6467/VPCP-KTTH ngày 31/12/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc mở chi nhánh Ngân hàng UFJ Bank tại Việt Nam

Ngày ban hành: 30/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn số 6036/CV-KHCN ngày 31/12/2003 của Bộ Công nghiệp về việc ghi nhãn mặt hàng thuốc lá xuất khẩu

Ngày ban hành: 30/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn số 4697/LĐTBXH-TL ngày 31/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam trong Doanh nghiệp FDI

Ngày ban hành: 30/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 4689/LĐTBXH-TL ngày 31/12/2003 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc chế độ, chính sách đối với viên chức quản lý DNNN

Ngày ban hành: 30/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 51/2003/QĐ-UB quy định thủ tục thực hiện cơ chế “một cửa” đối với lĩnh vực thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 46/2003/QĐ-UB quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế "một cửa" đối với việc xét duyệt hồ sơ cấp giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản, nước của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 43/2003/QĐ-UB ban hành Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế "Một cửa" lĩnh vực Lao động-việc làm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 41/2003/QĐ-UB ban hành Quy định thủ tục, trình tự thực hiện cơ chế "một cửa" đối với việc thoả thuận địa điểm và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 30/12/2003

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây