Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 43 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 48-TBXH-1985 hướng dẫn Nghị định 236-HĐBT-1985 sửa đổi chế độ, chính sách về thương binh và xã hộ do Bộ Thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 29/09/1985

Ngày hiệu lực: 14/10/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Chỉ thị 326-CT năm 1982 về việc vận dụng chính sách giá bán lẻ trong thời gian tới do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1985

Ngày hiệu lực: 13/10/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Chỉ thị 325-CT năm 1985 về một số việc cấp bách cần làm tiếp để phát huy thắng lợi kết quả công tác thu đổi tiền do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/09/1985

Ngày hiệu lực: 28/09/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư 32-TC/GTBĐ-1985 hướng dẫn thi hành Công văn 986-V7-1985 về việc cân đối thu chi ngoại tệ của ngành Hàng không dân dụng do Bộ tài chính ban hành

Ngày ban hành: 24/09/1985

Ngày hiệu lực: 31/12/1984

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Thông báo 196/TB-UB về việc triển khai công tác huy động kiều hối do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị định 247-HĐBT năm 1985 quy định cụ thể danh hiệu chiến sĩ thi đua do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 22/09/1985

Ngày hiệu lực: 07/10/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Nghị quyết số 246-HĐBT về việc đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 19/09/1985

Ngày hiệu lực: 04/10/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 3-TS/TT-1985 hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với xã viên Hợp tác xã thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1985

Ngày hiệu lực: 18/09/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Nghị định 237-HĐBT năm 1985 về Điều lệ lập, thẩm tra, xét duyệt thiết kế công trình xây dựng do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1985

Ngày hiệu lực: 18/09/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Thông tư 4-TS/TT-1985 hướng dẫn thực hiện chế độ trả tiền công, tiền thưởng và các phụ cấp khác cho cán bộ quản lý, kỹ thuật nghiệp vụ trong các Hợp tác xã và Tập đoàn sản xuất nghề cá do Bộ Thủy sản ban hành

Ngày ban hành: 18/09/1985

Ngày hiệu lực: 18/09/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4039:1985 về dứa lạnh đông do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư 11-LĐ/TT-1985 hướng dẫn việc xếp bậc lương cho công nhân viên chức khu vực Nhà nước do Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: 31/08/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1078:1985 về Phân lân canxi magie do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4051:1985 về đất trồng trọt - phương pháp xác định tổng số ni tơ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 308-CT năm 1985 về phụ cấp chênh lệch giá sinh hoạt theo vùng cho công nhân, viên chức, các lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: 31/08/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

16
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4052:1985 về đất trồng trọt - Phương pháp xác định tổng số phốt pho do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4050:1985 về đất trồng trọt - Phương pháp xác định tổng số chất hữu cơ do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4048:1985 về đất trồng trọt - Phương pháp xác định hệ số khô kiệt do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Nghị định 236-HĐBT năm 1985 về việc sửa đổi chế độ, chính sách thương binh và xã hội do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: 31/08/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Nghị định 235-HĐBT năm 1985 về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang do Hội Đồng Bộ Trưởng ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: 31/08/1985

Tình trạng: Không xác định

21
Quyết định 447/QĐ năm 1985 ban hành tám tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4049:1985 về đất trồng trọt - Phương pháp xác định chất mất khi nung do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4047:1985 về đất trồng trọt - Phương pháp chuẩn bị đất để phân tích do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4046:1985 về đất trồng trọt - Phương pháp lấy mẫu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Thông tư 10/LĐ-TT năm 1985 về chế độ phụ cấp khu vực do Bộ Lao động ban hành

Ngày ban hành: 17/09/1985

Ngày hiệu lực: 31/08/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Chỉ thị 44/CT-UB phân công đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và kế toán cho cửa hàng hợp tác kinh doanh và xí nghiệp hợp doanh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1985

Ngày hiệu lực: 16/09/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Quyết định 306-CT năm 1985 về việc phân cấp đầu tư xây dựng mới, duy tu và sửa chữa các công trình giao thông vận tải do Chủ tịch hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông báo 194/TB-UB về việc sử dụng quỹ xuất nhập khẩu thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1985

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư 233-HĐBT-1985 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 644-NQ-HĐNN7 1985 quy định tặng thưởng huy chương "Vì an ninh Tổ quốc" do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 16/09/1985

Ngày hiệu lực: 01/10/1985

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Chỉ thị 42/CT-UB năm 1985 về tăng cường chăm sóc, giáo dục và quản lý thương binh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 13/09/1985

Ngày hiệu lực: 13/09/1985

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây