Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.998 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 18/2017/TT-BGTVT Định mức kinh tế-kỹ thuật khảo sát đo sâu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 29/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV năm 2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Official Dispatch No. 2159/BHXH-BT dated June 01, 2017, Insurance premium rates made to the insurance fund for occupational accidents and occupational diseases and collection of social insurance, health insurance and unemployment insurance premiums, and insurance premiums for occupational accidents and occupational diseases according to new statutory pay rate

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

5
Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2017 đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh động vật do tỉnh Hưng Yên ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1749/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Quyết định 1552/QĐ-CTUBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Quyết định 1759/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 1758/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 1556/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 1609/QĐ-BGTVT năm 2017 công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 11/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tuyển dụng công chức kèm theo Quyết định 1333/2012/QĐ-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 10/06/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 3359/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 24/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 61/2016/QĐ-UBND về Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 11/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 974/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Không xác định

17
Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 471/QĐ-UBND năm 2017 về định mức kỹ thuật tạm thời đối với Mô hình trồng Bơ xen cây Đinh Lăng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản và Mô hình trồng cây Cà phê vối xen cây Đinh Lăng trong thời kỳ kiến thiết cơ bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 1090/GSQL-GQ2 năm 2017 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất nhập khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 3631/TCHQ-TXNK năm 2017 xử lý thuế mặt hàng “Collagen Gold” do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 2152/LĐTBXH-TTr chỉ đạo các đơn vị phối hợp thực hiện Chiến dịch thanh tra lao động năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Công văn 5077/CT-TTHT năm 2017 về hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn 5120/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế về hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 5118/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn 5064/CT-TTHT năm 2017 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn 5061/CT-TTHT năm 2017 về xử lý hóa đơn đã lập và kê khai thuế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 5052/CT-TTHT năm 2017 về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn 5016/CT-TTHT năm 2017 về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn 5021/CT-TTHT năm 2017 về thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn 2306/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng của hoạt động bán hàng vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2017

Ngày hiệu lực: 31/05/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây