Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.272 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 14/2007/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn thành phố do Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 10/06/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Chỉ thị 28/2007/CT-UBND về triển khai thực hiện Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 10/06/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Chỉ thị 06/2007/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 10/06/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 12/2007/QĐ-UBND ban hành Đơn giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô năm 2007 do tỉnh Lai Châu ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 10/06/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 120/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 10/06/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 52/2007/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định 20/2007/QĐ-UBND và quyết định 39/2007/QĐ-UBND do tỉnh Bình Dương ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 10/06/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 53/2007/QĐ-UBND Quy định đơn giá bồi thường hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm và chế biến thực phẩm của Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương tại xã

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 10/06/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 13/2007/QĐ-UBND về quy chế thực hiện lồng ghép nhân viên y tế thôn, làng với cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em thôn, làng tỉnh Kon Tum.

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 10/06/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 23/2007/QĐ-UBND về Quy chế quản lý đô thị Mỹ Tho do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 10/06/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 2432/QĐ-UBND năm 2007 bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 2990/TCHQ-GSQL về phân loại hàng hoá nhập khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 666/TTg-CN về việc bổ sung dự án nhà máy xi măng Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vào quy hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 2135/TCT-PCCS về ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng Cục Thuế ban hành.

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 2130/TCT-PCCS về ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP do Tổng Cục Thuế ban hành.

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn số 2999/VPCP-DK về việc tình hình triển khai các dự án trọng điểm dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn số 2977/VPCP-KTTH về việc xử lý vướng mắc về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn số 1578/BNV-TL về việc nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích công tác đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 03/2007/QĐ-BTP ban hành một số biểu mẫu dùng trong hoạt động trợ giúp pháp lý do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 26/07/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 26/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung ngành Lâm nghiệp trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 20/07/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Quyết định 25/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung ngành Trồng trọt trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 20/07/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 24/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành Kiến trúc cảnh quan trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 20/07/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Quyết định 28/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình khung ngành Chăn nuôi trình độ Cao đẳng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 21/07/2007

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Công văn của 2147/TCT-TS về nộp tiền thuê đất của Công ty dệt 19/5 HN do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 670/TTg-QHQT về việc phê duyệt Hiệp định khung ASEAN và Nghị định thư ASEAN sửa đổi về các ngành ưu tiên hội nhập giai đoạn II do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn số 2988/VPCP-QHQT về việc quản lý tài sản ngoại giao của Đức tại thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 3002/VPCP-CCHC về việc khó khăn, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hợp thức hóa nhà, thủ tục mua nhà thuộc sở hữu nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn số 2995/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế, nợ phạt do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Công văn số 2972/TCHQ-KTTT về xác định giá tính thuế Xe ô tô Toyota Prado nhập khẩu do Tổng Cục Hải Quan ban hành.

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn số 2995/VPCP-KTTH về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho nước ngoài do Văn Phòng Chính Phủ ban hành.

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 31/05/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 09/2007/QĐ-BTNMT về Định mức kinh tế – kỹ thuật về điều tra địa chất – khoáng sản biển tỷ lệ 1/500.000 ở độ sâu ngập nước từ 30 đến 100m do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2007

Ngày hiệu lực: 06/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây