Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 32 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị quyết số 510-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Ni-ca-ra-goa do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1984

Ngày hiệu lực: 14/04/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Pháp lệnh Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh năm 1984 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1984

Ngày hiệu lực: 03/04/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 16-TT/LB năm 1984 về việc trích nộp 10% lợi nhuận của các ngành bưu điện cho ngân sách địa phương theo Nghị quyết 138-HĐBT do Bộ Tài chinh- Tống cục bưu điện ban hành

Ngày ban hành: 28/03/1984

Ngày hiệu lực: 31/12/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Tiêu chuẩn ngành 22TCN 21:1984 về quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu trong sửa chữa mặt đường ô tô do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

5
Thông tư liên tich 73-TTLB/GTXD năm 1984 hướng dẫn đầu tư vốn và quản lý hệ thống đường đô thị do Bộ giao thông vận tải-Bộ xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1984

Ngày hiệu lực: 26/03/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Thông tư liên tịch 2-LBTT/TS/LT năm 1984 về việc cung ứng lương thực cho ngư dân theo Nghị quyết 187-HĐBT về đẩy mạnh thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế hai chiều do Bộ Thủy sản- Lương Thực ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1984

Ngày hiệu lực: 26/03/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 209-TS/QĐ năm 1984 quy định tạm thời định mức cung ứng lương thực đối lưu thu mua thuỷ sản do Bộ trưởng bộ Thuỷ sản ban hành

Ngày ban hành: 26/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 264-TCTK/TT-1984 hướng dẫn Chỉ thị 295-CT-1983 về việc tiếp tục tăng cường và hoàn thiện công tác thống kê do Tổng cục Thống kê ban hành

Ngày ban hành: 23/03/1984

Ngày hiệu lực: 07/04/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 51-HĐBT năm 1984 về sắp xếp lại sản xuất, cải tạo và xây dựng một số ngành công nghiệp thực phẩm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 50-HĐBT năm 1984 về việc đổi tên xã Bình Vĩnh và xã Bình Yến thuộc huyện Bình Sơn, tỉnh Nghĩa Bình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Thông tư 14-TC/TNN-1984 quy định số lượng cán bộ Ban thuế nông nghiệp xã và chế độ trợ cấp cán bộ thuế xã do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 20/03/1984

Ngày hiệu lực: 20/03/1984

Tình trạng: Hết hiệu lực

12
Thông tư 24-TBXH-1984 về việc thống nhất một số chế độ đối với thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ do Bộ thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 18/03/1984

Ngày hiệu lực: 31/03/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 101-CT năm 1984 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định ở Trung ương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn 611/UB về chấp hành các quy định đối ngoại do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 14/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 46-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới thị xã Bến tre thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 41-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn, thị xã thuộc tỉnh Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 42-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 40-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã, thị trấn thuộc tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 13/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3890:1984 về Phương tiện và thiết bị chữa cháy - Bố trí, bảo quản, kiểm tra, bảo dưỡng

Ngày ban hành: 12/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Chỉ thị 95-CT năm 1984 về tổ chức hoạt động hè cho học sinh các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 11/03/1984

Ngày hiệu lực: 26/03/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 46/QĐ-UB năm 1984 quy định tạm thời về chế độ thưởng khuyến khích sản xuất và cung ứng hàng xuất khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 11/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư liên tịch 139-TT/LB năm 1984 thi hành hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự đã ký với nước ta với Liên Xô và các nước XHCN do liên Bộ Tư pháp - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Toà án nhân dân tối cao - Bộ Nội vụ - Bộ Ngoại giao ban hành

Ngày ban hành: 11/03/1984

Ngày hiệu lực: 26/03/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Chỉ thị 96-CT năm 1984 về công tác nghiên cứu chính sách năng lượng do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 11/03/1984

Ngày hiệu lực: 26/03/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 93-CT năm 1984 bổ sung phó ban chỉ đạo tổng kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Chỉ thị 90-CT năm 1984 về công tác phòng, trừ dịch bệnh gia súc do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 07/03/1984

Ngày hiệu lực: 22/03/1984

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 8-BTC/NSĐP-1984 hướng dẫn việc điều tiết thuế nông nghiệp, thuế muối và thuế Công thương nghiệp cho Ngân sách phường, xã do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 06/03/1984

Ngày hiệu lực: 31/12/1983

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Chỉ thị 06/CT-UB năm 1984 về lập sơ đồ chung phát triển và phân bố lục lượng sản xuất và quy họach tổng thể kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh – thời kỳ 1986-2000 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 06/03/1984

Ngày hiệu lực: 06/03/1984

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 37-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Quảng Ninh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 05/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 36-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đồng Tháp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 05/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 35-HĐBT năm 1984 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Đắk Lắk do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 05/03/1984

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây