Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 211 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 36-GD/TT-1976 hướng dẫn xếp lương cho giáo viên phổ thông, công nhân, viên chức mới giải phóng được tuyển dụng chính thức do Bộ Giáo dục ban hành

Ngày ban hành: 28/12/1976

Ngày hiệu lực: 12/01/1977

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 491-TTg năm 1976 về một số chế độ đối với học sinh các trường đại học, trung học chuyên nghiệp mỏ và địa chất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 27/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1914:1976 về Đai ốc sáu cạnh nhỏ thấp xẻ rãnh (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1912:1976 về Đai ốc sáu cạnh thấp xẻ rãnh (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1910:1976 về Đai ốc sáu cạnh thấp (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1909:1976 về Đai ốc sáu cạnh cao đặc biệt (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1906:1976 về Đai ốc sáu cạnh nhỏ (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1896:1976 về Đai ốc sáu cạnh (thô) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1894:1976 về Bulông đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1892:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1887:1976 về Bulông đầu chỏm cầu lớn đặc biệt (thô) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1886:1976 về Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh (thô) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1882:1976 về Bulông đầu chỏm cầu cổ vuông (thô) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1876:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (thô) - Kết cấu và kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1866:1976 về Giấy và cactông - Phương pháp xác định độ chịu gấp do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1904:1976 về Đai ốc sáu cạnh thấp xẻ rãnh (nửa tinh) - Kích thước

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1903:1976 về Đai ốc sáu cạnh xẻ rãnh (nửa tinh) - Kích thước

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 196:1976 về Quần âu nam - Cỡ số và yêu cầu kỹ thuật do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết Định 471-KHKT/QĐ năm 1976 Ban hành 42 tiêu chuẩn Nhà nước của Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa Học và Kỷ Thuật Nhà Nước

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết Định 470-KHKT/QĐ năm 1976 Ban hành 2 tiêu chuẩn Nhà nước về áo sơ mi và quần âu nam của Chủ nhiệm Uỷ Ban Khoa Học và Kỷ Thuật Nhà Nước

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết Định 469-KHKT/QĐ năm 1976 Ban hành 16 tiêu chuẩn Nhà nước về vải phin trắng, vải xanh xuất khẩu; phương pháp thử giấy và các tông; tinh dầu hồi; mứt cam; bột mỳ; mỳ sợi; dứa quá tươi; chuối tiêu tươi xuất khẩu và cam quả tươi xuất khẩu của Ch

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1913:1976 về Đai ốc sáu cạnh xẻ rãnh (tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1899:1976 về Đai ốc sáu cạnh nhỏ thấp (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1897:1976 về Đai ốc sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1889:1976 về Bulông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1885:1976 về Bulông đầu chỏm cầu cổ có ngạnh (thô) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1884:1976 về Bulông đầu chỏm cầu lớn cổ vuông (thô) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1881:1976 về Bulông đầu chìm lớn cổ vuông (thô) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1880:1976 về Bulông đầu chìm cổ vuông (thô) - Kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1879:1976 về Bulông đầu chìm có ngạnh (thô) - Kết cấu và kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 22/12/1976

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây