Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.374 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 1168/QĐ-UBND năm 2023 về Quy định thiết kế mẫu, thiết kế điển hình các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thuông được tái cấu trúc trong lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Quyết định 1936/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông được tái cấu trúc trong lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Du lịch tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 1397/QĐ-UBND năm 2023 công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 272/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 31/2023/QĐ-UBND quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk BLa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 10/06/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 2046/BTTTT-CATTT năm 2023 sử dụng Nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Kế hoạch 125/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Không xác định

9
Quyết định 1221/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 3020/QĐ-UBND năm 2023 về Đơn giá hoạt động nuôi dưỡng, cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 1219/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Kế hoạch 203/KH-UBND năm 2023 thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Không xác định

13
Công văn 4015/VPCP-CN năm 2023 về xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 832/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2023 về Quy chế phối hợp xử lý đối với người, phương tiện nước ngoài bị nạn, đồ vật trôi dạt vào bờ biển hoặc được ngư dân cứu, vớt đưa vào bờ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 1543/QĐ-BGDĐT năm 2023 Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Kế hoạch 100/KH-UBND năm 2023 về tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Không xác định

18
Quyết định 1895/QĐ-UBND năm 2023 về Kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh Hóa năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông báo 521/TB-UBND năm 2023 kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố về chủ trương xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố sửa đổi chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại việt nam quy định tại Phụ lục 02 Nghị quyết 03/2019/NQ-HĐND do Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Không xác định

20
Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2023 về tăng cường biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 2239/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Kế hoạch 92/KH-UBND về sử dụng vắc xin phòng COVID-19 năm 2023 tại tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Không xác định

23
Quyết định 16/2023/QĐ-TTg thực hiện hỗ trợ cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn 2180/TCT-TVQT năm 2023 về báo cáo số lượng nhập, xuất, tồn tem điện tử hàng tháng do Tổng Cục thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 1128/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 1021/QĐ-UBND năm 2023 phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Công văn 5594/BTC-CST năm 2023 xin ý kiến về dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 802/QĐ-UBND năm 2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 666/QĐ-UBND năm 2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Kế hoạch 3969/KH-VPCP năm 2023 về tuyển dụng công chức Văn phòng Chính phủ từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Ngày ban hành: 31/05/2023

Ngày hiệu lực: 31/05/2023

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây