Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 41 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị định 58-HĐBT năm 1989 về việc thành lập các tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc Bộ Quốc phòng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 31/05/1989

Ngày hiệu lực: 31/05/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Chỉ thị 15/CT-UB về công tác phòng chống lụt bão năm 1989 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/1989

Ngày hiệu lực: 31/05/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 73-NH/QĐ năm 1989 về lãi suất và tiền gửi và cho vay do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Chỉ thị 149-CT về công tác phòng, chống lụt, bão năm 1989 do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/05/1989

Ngày hiệu lực: 14/06/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 72-NH/QĐ năm 1989 bổ sung Thể lệ tiền gửi tiết kiệm do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 30/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Nghị định 57-HĐBT năm 1989 về hệ thống trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp của lực lượng công an nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 30/05/1989

Ngày hiệu lực: 30/05/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Chỉ thị 147-CT năm 1989 thực hiện Nghị định 27-HĐBT, 28-HĐBT và Quyết định 38-HĐBT về Điều lệ liên hiệp xí nghiệp quốc doanh do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/05/1989

Ngày hiệu lực: 13/06/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 148-CT năm 1989 về việc sửa đổi chính sách lãi suất tiền gửi và cho vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Nghị định 56-HĐBT năm 1989 hướng dẫn Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 29/05/1989

Ngày hiệu lực: 29/05/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Chỉ thị 14/CT-UB năm 1989 về việc huy động toàn xã hội chăm lo cho trẻ em do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1989

Ngày hiệu lực: 28/05/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

11
Quyết định 71-NH/QĐ năm 1989 về việc quy định mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm do Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Thông tư liên tịch 18-LB/TT năm 1989 hướng dẫn sử dụng các nguồn vốn cho hoạt động khoa học - kỹ thuật và phân công lợi nhuận thu thêm do áp dụng thành công kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất do Bộ tài chính- Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 28/05/1989

Ngày hiệu lực: 28/05/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị định 53-HĐBT năm 1989 thi hành Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh, Điều lệ về thuế công thương nghiệp và thuế hàng hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/05/1989

Ngày hiệu lực: 31/03/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị định 54-HĐBT năm 1989 thi hành Nghị quyết 134-NQ/HĐNN8 về Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hàng mậu dịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/05/1989

Ngày hiệu lực: 26/05/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Nghị định 52-HĐBT năm 1989 thi hành Pháp lệnh Thuế Nông nghiệp và Pháp lệnh thuế nông nghiệp sửa đổi do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 26/05/1989

Ngày hiệu lực: 31/12/1988

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 264/QĐ-UB năm 1989 về việc nâng mức thu tiền giữ xe vi phạm trật tự an toàn giao thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 25/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước ban hành

Ngày ban hành: 25/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 51-HĐBT năm 1989 về việc tổ chức lại công tác tiếp nhận viện trợ của các tổ chức quốc tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 24/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 139-CT năm 1989 về việc cho phép các đơn vị kinh tế quốc doanh, tập thể, hộ kinh tế cá thể kinh doanh vàng bạc, đá quý do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/05/1989

Ngày hiệu lực: 23/05/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Nguyên tắc về ngăn chặn và điều tra hiệu quả mọi trường hợp thi hành tử hình không qua xét xử, tùy tiện và trái pháp luật, 1989

Ngày ban hành: 23/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 140-CT năm 1989 về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị định 50-HĐBT năm 1989 quy định chế độ nghĩa vụ phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Lực lượng công an nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 23/05/1989

Ngày hiệu lực: 23/05/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 100/QĐ.UB năm 1989 về bản quy định quản lý sử dụng máy vidéo Cassette, băng ghi hình, băng nhạc Cassette do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 22/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 49-HĐBT năm 1989 ban hành bản Điều lệ mẫu hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng, vận tải (gọi tắt là HTX công nghiệp) của Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 21/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4718:1989 về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thóc gạo và đậu tương - phương pháp xác định dư lượng gama-BHC do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 19/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4719:1989 về thuốc bảo vệ thực vật trong thóc gạo và đậu tương - phương pháp xác định dư lượng Methylparathion do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 19/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Chỉ thị 13/CT-UB năm 1989 về việc quản lý nguyên liệu và thành phẩm thuốc ngoại nhập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 19/05/1989

Ngày hiệu lực: 19/05/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 281/QĐ-UB năm 1989 về việc tiếp nhận Chi cục thu quốc doanh thuộc Bộ Tài chánh về thành phố quản lý do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 17/05/1989

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Thông tư liên bộ 598-TC/QP năm 1989 bổ sung một số chế độ đối với dân quân tự vệ và quân nhân dự bị do Bộ Quốc phòng - Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 15/05/1989

Ngày hiệu lực: 30/05/1989

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Chỉ thị 137-CT về tăng cường công tác bảo vệ bí mật quốc gia do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/05/1989

Ngày hiệu lực: 29/05/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây