Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 191 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 05/CT-UB năm 1998 về đẩy mạnh và hoàn thành việc giao đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp do tỉnh Bến Tre ban hành

Ngày ban hành: 31/03/1998

Ngày hiệu lực: 31/03/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Quyết định 43/1998/QĐ-UB bổ sung Quy định tạm thời về tổ chức quản lý việc nhập khẩu gỗ từ Campuchia qua cửa khẩu tỉnh Bình Phước - Phần quy định đối với gỗ mua bán gỗ tiểu ngạch

Ngày ban hành: 31/03/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Thông tư 39/1998/TT-BTC hướng dẫn thuế nhập khẩu đối với tài sản di chuyển về nước của các tổ chức, các công ty làm nhiệm vụ ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: 30/03/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Thông tư liên tịch 05/1998/TTLT-BYT-UBBVCSTEVN bàn giao mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng do Bộ Tài chính - Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: 14/04/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Dirrective No. 16/1998/CT-TTg of March 31, 1998, on the settlement of enterprises' petitions

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: 14/04/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1704/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích đối với xí nghiệp công trình giao thông đô thị và quản lý nhà quận 12 thuộc Ủy ban nhân dân quận 12 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: 30/03/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Nghị định 20/1998/NĐ-CP về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: 14/04/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1703/QĐ-UB-QLĐT quy định về giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp bằng tiền thay lúa cho vụ Đông Xuân năm 1998 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 70/1998/QĐ-TTg về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: 31/07/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 180/1998/QĐ-ĐC về Quy định cơ sở toán học, độ chính xác, nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình đáy biển tỉ lệ 1:10 000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 1704/1998/QĐ-UB-KT phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích đối với xí nghiệp công trình giao thông đô thị và quản lý nhà quận 12 thuộc Ủy ban nhân dân quận 12 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 178/1998/QĐ-ĐC về Ký hiệu bản đồ địa hình tỉ lệ 1:50 000 và 1:100 000 do Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: 31/05/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

13
Quyết định 69/1998/QĐ-TTg về việc phát hành Công báo Việt Nam cho cấp xã, phường, thị trấn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 71/1998/QĐ-TTg thành lập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn 1657/TM-XNK của Bộ Thương mại về việc gia hạn thực hiện chỉ tiêu nhập khẩu rượu.

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Thông tư 40/1998/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách Nhà nước qua KBNN do Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 72/1998/QĐ-TTg thành lập Phân ban Việt Nam trong Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác kinh tế, thương mại, văn hoá và khoa học - kỹ thuật do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 1186/UB-KT chi phí hành chánh cấp giấy phép cho doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Thông tư 41/1998/TT-BTC về chế độ tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: 31/12/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

20
Decree No. 20/1998/ND-CP of March 31, 1998, on developing commerce in mountain areas, on offshore islands and in ethnic minority regions

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: 14/04/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Chỉ thị 16/1998/CT-TTg về giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp do thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/03/1998

Ngày hiệu lực: 14/04/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư liên tịch 187/1998/TTLT-BTCCBCP-BTC-BTP 1998 hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên thực hiện trợ giúp pháp lý do Ban Tổ Chức Cán Bộ Chính Phủ-Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1998

Ngày hiệu lực: 13/04/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Chỉ thị 12/CT-UB về thực hiện kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1998 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1998

Ngày hiệu lực: 08/04/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

24
Quyết định 386/1998/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1998

Ngày hiệu lực: 31/03/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 383/1998/QĐ-BTC sửa đổi tên và thuế suất của một số mặt hàng trong biểu thuế nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Thông tư 38/1998/TT-BTC hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và quyết toán Ngân sách Nhà nước cho bồi thường thiệt hại do công chức, viên chức Nhà nước, người có thẩm quyền của cơ quan Nhà nước, cơ quan tiến hành tố tụng gây ra do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1998

Ngày hiệu lực: 14/05/1997

Tình trạng: Hết hiệu lực

27
Decision No. 383/1998/QD-BTC of March 30, 1998, amending and supplementing the names and tax rates of a number of goods items in the import tariff

Ngày ban hành: 29/03/1998

Ngày hiệu lực: 24/04/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Công văn về việc triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã

Ngày ban hành: 29/03/1998

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị quyết số 04/1998/NQ-CP về việc phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 1998 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/03/1998

Ngày hiệu lực: 13/04/1998

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Thông tư 37/1998/TT-BTC hướng dẫn thu nộp khoản phụ thu xăng dầu nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 27/03/1998

Ngày hiệu lực: 31/03/1998

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây