Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.755 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Chỉ thị 05/CT-UBND về tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Kế hoạch 26/KH-BCĐ thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 do Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Ninh Bình ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Kế hoạch 39/KH-UBND theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Kế hoạch 38/KH-UBND thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình và Đề án Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Kế hoạch 37/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quyết định 1934/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 52-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 398/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn thẩm quyền phê duyệt dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn 674/TCT-KK năm 2017 hoàn thuế hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Công văn 225/QLCT-P2 năm 2017 thông báo áp dụng biện pháp tự vệ do Cục Quản lý cạnh tranh ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 665/TCT-CS năm 2017 về giải đáp chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn 664/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế đối với Nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn 418/GSQL-GQ4 năm 2017 vướng mắc C/O mẫu D số tham chiếu KL-201702-CCF-461931-T-014917 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn 625/BHXH-CSXH năm 2017 về tính thời gian công tác trước ngày 01/01/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội và điều chỉnh lương hưu đối với giáo viên mầm non do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn 1855/VPCP-NN năm 2017 về tổ chức hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 465/QĐ-UBND Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Quyết định 10/2017/QĐ-UBND về quy định tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 09/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 631/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai năm 2017

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 231/QĐ-BTTTT năm 2017 về thừa nhận phòng thử nghiệm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

18
Quyết định 645/QĐ-UBND năm 2017 định mức chi phí, đơn giá công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt do tỉnh Lào Cai ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Quyết định 111/QĐ-UBND năm 2017 công bố Đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 212/QĐ-UBND Kế hoạch cai nghiện và quản lý người nghiện ma túy sau cai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2017

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 10/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 44/2016/QĐ-UBND quy định kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa t

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 12/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 09/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 14/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 09/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 453/QĐ-CT năm 2017 phê duyệt Điều lệ và công nhận chức danh Hội Hữu nghị Việt Nam - Singapore thành phố Hải Phòng

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 345/QĐ-TANDTC năm 2017 Quy định về tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Tòa án nhân dân

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV năm 2017 về tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 29/04/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 419/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kết quả kiểm định an toàn đập hồ chứa nước Đạ Liông, thị trấn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 08/2017/QĐ-UBND về đặt tên và điều chỉnh giới hạn tuyến đường trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 14/03/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 82/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Kế hoạch khảo sát, điều tra xây dựng Đề án “Thí điểm cấp ra-đi-ô cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2021” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Ngày ban hành: 28/02/2017

Ngày hiệu lực: 28/02/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây