Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.340 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 03/2009/TT-BYT quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Chuỗi nhà thuốc GPP do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 15/07/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Hướng dẫn 826/HD-TLĐ năm 2009 về đóng đoàn phí công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 30/06/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Chỉ thị 11/2009/CT-UBND thực hiện Luật Thi hành án dân sự do thành phố Cần Thơ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 10/06/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Chỉ thị 05/2009/CT-UBND tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009-2010 của tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 10/06/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

5
Quyết định 154/2009/QĐ-UBND sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2.3, phần II và khoản 1 phần III Chương trình hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 (kèm theo Quyết định 22/2007/QĐ-UBND ) do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 10/06/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn số 2105/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với sửa chữa nhỏ và cung cấp vật tư thiết bị cho phương tiện vận tải của tổ chức nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Công văn số 3128/TCHQ-KTTT về việc ban hành dữ liệu giá mặt hàng xe ô tô nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

8
Công văn số 2112/TCT-CS về việc miễn giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 2123/TCT-KK về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 2453/UBND-ĐTMT về thực hiện Quyết định số 74/2008/UBND-QĐ của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 3557/BGTVT-VP về việc sử dụng thư điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 2111/TCT-CS về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng sản phẩm tầu, thuyền bằng gỗ do Tổng cục thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 3158/TCHQ-KTTT về việc khai báo mã số và giá hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Công văn số 3152/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Công văn số 3120/TCHQ-GSQL về việc quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Công văn số 2108/TCT-HTQT về việc áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Nhật Bản của Công ty TNHH Sumitomo Corporation Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 77/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 10/06/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 78/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 10/06/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 2003/QĐ-UBND năm 2009 về đổi tên và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Trường Trung cấp Văn hoá, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 45/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 10/06/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 916/QĐ-BKHCN năm 2009 công bố tiểu chuẩn quốc gia về Thang máy - Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng, Thang máy thủy lực và Thang máy, thang dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Decision No. 698/QD-TTg of June 1, 2009, approving the overall plan on development of information technology human resources up to 2015 and orientations toward 2020.

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 10/2009/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 7 do Ủy ban nhân dân quận 7 ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 07/06/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 154/2009/QĐ-UBND sửa đổi điểm b, điểm c khoản 2.3, phần II và khoản 1 phần III Chương trình hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2006 - 2010 (kèm theo Quyết định 22/2007/QĐ-UBN

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 10/06/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 11/2009/QĐ-UBND về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 10/06/2009

Tình trạng: Hết hiệu lực

26
Quyết định 2685/QĐ-UBND năm 2009 duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) quận 9 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 10/06/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 698/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 697/QĐ-LĐTBXH năm 2009 về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 30/06/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Công văn số 478/BC-BYT về việc tình hình dịch cúm A(H1N1) và các biện pháp đã triển khai do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Công văn số 59/BXD-QLN về việc trả lời Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn Thương Tín do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2009

Ngày hiệu lực: 31/05/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây