Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.013 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Kế hoạch 158/KH-UBND năm 2017 tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng do Thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Quyết định 2618/QĐ-HQHP năm 2017 Quy định bổ sung về tiếp nhận, giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp theo Quyết định 2067/QĐ-HQHP do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hải Phòng ban hành

Ngày ban hành: 30/06/2017

Ngày hiệu lực: 30/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2017 triển khai Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2017-2020 gắn với thực hiện chỉ tiêu 17.1 của Tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Không xác định

4
Thông tư 13/2017/TT-BTNMT ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 14/08/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 605/UBDT-TCCB năm 2017 góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về tuyển dụng công, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Ủy ban Dân tộc ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu đối với lựa chọn nhà thầu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Không xác định

7
Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2017 về tăng cường phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 2100/QĐ-UBND năm 2017 công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

9
Quyết định 1663/QĐ-UBND năm 2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính và danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

10
Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã hội hoá đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 09/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 2332/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch thực hiện Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 2206/QĐ-BGDĐT năm 2017 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 30/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã hội hoá đối với hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 09/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 31/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh kèm theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 14/07/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 2462/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cấp nước tập trung xã Quảng Nghĩa, Hải Tiến, Hải Đông, thành phố Móng Cái theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng (BOT) do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 1816/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

17
Quyết định 1802/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư và xây dựng công trình: Xử lý cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại kho thuốc Hợp tác xã Thủy Tây (Giai đoạn 1) do tỉnh Quảng Trị ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2017 thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với cơ sở “Xây dựng nhà xưởng cho thuê” do tỉnh Bắc Giang ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2015/QĐ-UBND do tỉnh Hà Nam ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 17/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1884/QĐ-UBND năm 2017 về Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Hưng Yên

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Quyết định 1973/QĐ-UBND năm 2017 Chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 3961/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Điều lệ Hội Da - Giầy thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 939/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

25
Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2017 Kế hoạch kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 2350/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường vào Cụm Công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2017

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 1154/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Quyết định 377/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ đợt 4 (lần 1) của Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 370/QĐ-UBDT năm 2017 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2018 do Ủy ban Dân tộc ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 29/06/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Quyết định 16/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 17/2007/QĐ.UBND quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Ngày ban hành: 29/06/2017

Ngày hiệu lực: 18/07/2017

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây