Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.189 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư 10/2006/TT-BTM sửa đổi Thông tư 08/2006/TT-BTM hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa do Bộ Thương mại ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 26/06/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

2
Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội do Bộ Công an - Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 06/07/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 1401/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 1293/2006/QĐ-UBND quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 05/06/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

4
Quyết định 980/2006/QĐ-TCHQ điều chỉnh hiệu lực thi hành Quyết định 927/QĐ-TCHQ, Quyết định 928/QĐ-TCHQ và Quyết định 929/QĐ-TCHQ năm 2006 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 43/2006/QĐ-BNN về trao đổi quốc tế nguồn gen vật nuôi quí hiếm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 24/06/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

6
Quyết định 65/2006/QĐ-UBND áp dụng thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 88/2006/QĐ-UBND Quy định thi tuyển công chức dự bị trong cơ quan hành chính, thi tuyển hoặc xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 11/2006/QĐ-BKHCN về Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn 2367/TCHQ-GSQL về phân loại mặt hàng thiết bị ngăn lửa cho đường ống gió do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 31/05/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Công văn số 2331/UBND-NC về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh và sử dụng dịch vụ Internet do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 31/05/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Công văn số 2383/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hàng hóa nhập khẩu chuyển cảng tại Chi cục HQ SB Tân Sơn Nhất

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 31/05/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Công văn số 6746/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Tổng công ty ĐT&KD vốn nhà nước

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 31/05/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Công văn số 46/CV-HĐTĐ của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" năm 2006

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 31/05/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Joint circular No. 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA of June 01, 2006, on management of online games

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 30/06/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 85/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân - Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 53/2006/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Bình Định

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 30/2006/QĐ-UBND quy định chế độ đặc thù đối với một số công việc chuyên môn ngành Thể dục thể thao của tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 10/06/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Quyết định 1076/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Quyết định 1581/QĐ-BNN-KH năm 2006 ban hành Quy định tạm thời về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 338/2006/QĐ-UBCK Hướng dẫn quy trình hủy đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 31/05/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 144/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xã hội hóa công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân Ngành Y tế đến năm 2010 của tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 142/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng Phòng khám đa khoa khu công nghiệp và cụm công nghiệp đến năm 2010 của tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Công văn số 2355/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc hướng dẫn tham vấn và xác định giá đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 31/05/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Công văn số 2379/TCHQ-KTTT của Tổng Cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 31/05/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Công văn số 2381/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 31/05/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Công văn số 1908/TCT-DNK của Tổng Cục thuế về việc hoàn thuế GTGT

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 31/05/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Circular No. 10/2006/TT-BTM, promulgated by the Ministry of Trade, amending and supplementing Circular No. 08/2006/TT-BTM which guides the identification of origin of imports and exports which are not wholly obtained goods defined in the Government’s Decree No. 19/2006/ND-CP of February 20, 2006, detailing the Commercial Law regarding the origin of goods

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 26/06/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

28
Thông tư 42/2006/TT-BNN hướng dẫn Quyết định 394/QĐ-TTg về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 24/06/2006

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Decision No.43/2006/QD-BNN of June 01, 2006 promulgating the regulation on international exchange of gene sources of precious and rare domestic animal

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 24/06/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Thông tư liên tịch 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA về quản lý trò chơi trực tuyến (online games) do Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông, Bộ Công an ban hành

Ngày ban hành: 31/05/2006

Ngày hiệu lực: 30/06/2006

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây