Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên

Báo cáo

1
Báo cáo 3764/BC-VPCP về Kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình văn bản hướng dẫn Luật, Nghị quyết của Quốc hội thuộc thẩm quyền của Chính phủ 5 tháng đầu năm 2024 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/05/2024

Ngày hiệu lực: 30/05/2024

Tình trạng: Không xác định

2
Báo cáo 178/BC-CP năm 2024 kết quả thực hiện việc giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 về Kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 22/04/2024

Ngày hiệu lực: 22/04/2024

Tình trạng: Không xác định

3
Báo cáo 248/BC-CP năm 2024 về kết quả rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 17/05/2024

Ngày hiệu lực: 17/05/2024

Tình trạng: Không xác định

4
Báo cáo 179/BC-CP năm 2024 triển khai 03 nhiệm vụ liên quan đến kinh tế tập thể, hợp tác xã do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/04/2024

Ngày hiệu lực: 24/04/2024

Tình trạng: Không xác định

5
Báo cáo 54/BC-BTP năm 2024 tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và kết quả thi hành án hành chính năm 2023 do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 28/01/2024

Ngày hiệu lực: 28/01/2024

Tình trạng: Không xác định

6
Báo cáo 23/BC-BTP năm 2024 tổng kết thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 11/01/2024

Ngày hiệu lực: 11/01/2024

Tình trạng: Không xác định

7
Báo cáo 24/BC-BTP năm 2024 tổng hợp kết quả tổng kết thực tiễn thi hành Luật Tố tụng hành chính năm 2015 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 11/01/2024

Ngày hiệu lực: 11/01/2024

Tình trạng: Không xác định

8
Báo cáo 1446/BC-BGTVT tình hình triển khai các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (Kỳ tháng 01 năm 2024) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 05/02/2024

Ngày hiệu lực: 05/02/2024

Tình trạng: Không xác định

9
Báo cáo 113/BC-UBND về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2013

Ngày ban hành: 06/06/2013

Ngày hiệu lực: 06/06/2013

Tình trạng: Không xác định

10
Báo cáo 45/BC-BTP năm 2024 tình hình xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 24/01/2024

Ngày hiệu lực: 24/01/2024

Tình trạng: Không xác định

11
Báo cáo 403/BC-BVHTTDL đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của các đơn vị được giao thực hiện thủ tục hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

Ngày ban hành: 17/12/2023

Ngày hiệu lực: 17/12/2023

Tình trạng: Không xác định

12
Báo cáo 02/BC-LĐTBXH năm 2024 sơ kết 03 năm thực hiện kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm, hại trẻ em giai đoạn 2020-2025 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 02/01/2024

Ngày hiệu lực: 02/01/2024

Tình trạng: Không xác định

13
Báo cáo 710/BC-CP năm 2023 nội dung đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/12/2023

Ngày hiệu lực: 29/12/2023

Tình trạng: Không xác định

14
Báo cáo 11/BC-BYT tổng kết công tác y tế năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 03/01/2024

Ngày hiệu lực: 03/01/2024

Tình trạng: Không xác định

15
Báo cáo 10067/BC-VPCP năm 2023 đề nghị xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/12/2023

Ngày hiệu lực: 24/12/2023

Tình trạng: Không xác định

16
Báo cáo 10065/BC-VPCP năm 2023 hoàn thiện dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/12/2023

Ngày hiệu lực: 24/12/2023

Tình trạng: Không xác định

17
Báo cáo 37/BC-TTr tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em năm 2023 trong toàn quốc do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Ngày ban hành: 24/12/2023

Ngày hiệu lực: 24/12/2023

Tình trạng: Không xác định

18
Báo cáo 688/BC-CP về phân bổ, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 và việc giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của bộ, cơ quan trung ương và địa phương do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 13/12/2023

Ngày hiệu lực: 13/12/2023

Tình trạng: Không xác định

19
Báo cáo 269/BC-BCT thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật năm 2023 của Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 13/12/2023

Ngày hiệu lực: 13/12/2023

Tình trạng: Không xác định

20
Báo cáo 9379/BC-VPCP năm 2023 kết quả làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Phước về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2023

Ngày hiệu lực: 28/11/2023

Tình trạng: Không xác định

21
Báo cáo 1357/BC-BYT về công tác An toàn thực phẩm 8 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 18/10/2023

Ngày hiệu lực: 18/10/2023

Tình trạng: Không xác định

22
Báo cáo 218/BC-BXD năm 2023 tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 13/11/2023

Ngày hiệu lực: 13/11/2023

Tình trạng: Không xác định

23
Báo cáo 9095/BC-VPCP về kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 19/11/2023

Ngày hiệu lực: 19/11/2023

Tình trạng: Không xác định

24
Báo cáo 7971/BC-BNN-KL năm 2023 tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị định quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 02/11/2023

Ngày hiệu lực: 02/11/2023

Tình trạng: Không xác định

25
Báo cáo bổ sung 217/BC-BXD năm 2023 về kết quả thực hiện Đề án "Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng" do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 13/11/2023

Ngày hiệu lực: 13/11/2023

Tình trạng: Không xác định

26
Báo cáo 658/BC-CP năm 2023 về dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 21/11/2023

Ngày hiệu lực: 21/11/2023

Tình trạng: Không xác định

27
Báo cáo 219/BC-BXD năm 2023 về tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 15/11/2023

Ngày hiệu lực: 15/11/2023

Tình trạng: Không xác định

28
Báo cáo 8164/BC-VPCP về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương Quý III năm 2023 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 19/10/2023

Ngày hiệu lực: 19/10/2023

Tình trạng: Không xác định

29
Báo cáo 9458/BC-BKHĐT năm 2023 bổ sung giải trình kiến nghị của Đoàn Giám sát Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Ngày ban hành: 09/11/2023

Ngày hiệu lực: 09/11/2023

Tình trạng: Không xác định

30
Báo cáo 192/BC-BCT năm 2023 về cơ chế phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, cơ quan công sở tại Việt Nam do Bộ Công Thương ban hành

Ngày ban hành: 09/10/2023

Ngày hiệu lực: 09/10/2023

Tình trạng: Không xác định

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây