Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 2.914 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Công văn 9139/BCT-TTTN năm 2019 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2019

Ngày hiệu lực: 29/11/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Circular No. 22/2019/TT-BNNPTNT dated November 30, 2019 on elaborating to a number of Articles of Law on Animal Husbandry on management of livestock breed and breed products

Ngày ban hành: 29/11/2019

Ngày hiệu lực: 14/01/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

3
Circular No. 23/2019/TT-BNNPTNT dated November 30, 2019 providing instructions on several Articles on livestock production activities in the Law on Animal Husbandry

Ngày ban hành: 29/11/2019

Ngày hiệu lực: 14/01/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 2923/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La

Ngày ban hành: 29/11/2019

Ngày hiệu lực: 29/11/2019

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2019

Ngày hiệu lực: 14/01/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 10952/VPCP-KSTT năm 2019 về Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2019

Ngày hiệu lực: 29/11/2019

Tình trạng: Không xác định

7
Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn Luật Chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2019

Ngày hiệu lực: 14/01/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Thông tư 177/2019/TT-BQP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiễm, cách chức và mẫu Giấy chứng nhận Cảnh sát viên, Trinh sát viên của Cảnh sát biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 29/11/2019

Ngày hiệu lực: 15/01/2020

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Nghị định 258-TC năm 1946 về thiết lập những cuộc sổ xố công cộng lấy tiền để dùng vào các công cuộc kiến thiết Thành phố do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Nghị định 82-TP/NĐ năm 1946 về tổ chức lại tòa án quân sự do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Nghị định 104-TP-NĐ năm 1946 về tổ chức các tòa án và các ngạch thẩm phán do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Nghị định 262-TC năm 1946 về giá giấy tín chỉ và những thuế tem do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Nghị định 83-TP/NĐ năm 1946 về giữ nguyên luật lệ hiện hành về hỗ giá viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Nghị định 84-TP/NĐ năm 1946 về quyền tổ chức tư pháp cảnh sát, chế độ lao tù và quyền kiểm soát các nhà lao do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Nghị định 143-NV/NĐ năm 1946 về tổ chức phòng giấy Ủy ban Hành chính các tỉnh và các huyện do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Nghị định 146-TP/NĐ năm 1946 về Tòa án quân sự do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Nghị định 121-NV/NĐ năm 1946 về công an vụ do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị định năm 1946 bãi bỏ Nghị định 148/TC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Nghị định 205-NN/NĐ năm 1946 về thể lệ bầu cử những ủy viên dự khuyết do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Nghị định 304-TC năm 1946 về bãi bỏ thuế xe đạp kể từ niên khóa 1946 do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị định 174-NV/NĐ năm 1946 về tổ chức của Nha Pháp chính do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Nghị định 375-TC năm 1946 về Luật kế toán Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Nghị định 125-TP/NĐ năm 1946 về sổ phụ cấp chức vụ tạm thời cho các thẩm phán Trung kỳ do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Nghị định 288-TC năm 1946 về thuế lưu hành đánh vào các thứ bài lá do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Nghị định 633-TC năm 1946 về việc lập một hội đồng hóa giá để ấn định giá hàng hóa xuất nhập do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Nghị định 548-TC năm 1946 về thuế quan và thuế gián thu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Nghị định 215-NV/NĐ năm 1946 về thiết lập những lớp huấn luyện công an sơ cấp và trung cấp tại nha Công an Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Nghị định 511-TC năm 1946 bãi bỏ phụ cấp huấn luyện viên thể dục do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Nghị định 320-NV/NĐ năm 1946 về việc chuẩn và thanh toán các tài sản tịch thu của những hội bộ giải tán do Bộ trưởng Bộ Nội Vụ ban hành.

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Nghị định 412-NĐ năm 1946 về thuế chặt cây trong địa hạt thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 28/11/2019

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây