Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 1.762 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Nghị quyết 122/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đồng Tháp do Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Công văn 66321/CT-TTHT năm 2018 về trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Không xác định

3
Công văn 3721/TCT-CS năm 2018 về áp dụng phương pháp tính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Không xác định

4
Văn bản hợp nhất 22/VBHN-BCT năm 2018 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Công văn 2441/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2017/TT-BXD trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Công văn 5685/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý kiến nghị, khó khăn, vướng mắc về hoạt động của địa điểm chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Quyết định 1885/QĐ-NHNN năm 2018 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 11/10/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 2547/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Quyết định 1646/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Hòa giải cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Quyết định 2289/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2018-2020

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 2157/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Quyết định 2159/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hàn

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Kế hoạch 2808/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, Nghị quyết 107/NQ-CP do tỉnh Hà Nam ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

15
Kế hoạch 178/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế giai đoạn 2018-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Không xác định

16
Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2018 hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT quy định về chuẩn giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn 5678/TCHQ-QLRR năm 2018 giải đáp vướng mắc trong thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Công văn 5805/BYT-DP năm 2018 thực hiện Nghị định 103/2016/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

19
Công văn 9451/VPCP-NN năm 2018 về ý kiến đối với kiến nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra do Văn phòng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Công văn 2436/BXD-KTXD năm 2018 trả lời kiến nghị về lựa chọn nhà thầu và quản lý chi phí dự án đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Công văn 2433/BXD-KTXD năm 2018 về hướng dẫn điều chỉnh dự toán khi điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Quyết định 1288/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

23
Quyết định 1285/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Quyết định 28/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 08/2015/QĐ-UBND và 14/2016/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/10/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Quyết định 33/2018/QĐ-UBND quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 09/10/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 23/2018/QĐ-UBND quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 10/10/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Quyết định 3963/QĐ-BGDĐT năm 2018 về Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Quyết định 839/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Ngãi

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 30/09/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

30
Circular No. 30/2018/TT-BCT dated October 01, 2018 on elaboration Decree 107/2018/ND-CP on rice export

Ngày ban hành: 30/09/2018

Ngày hiệu lực: 14/11/2018

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây