Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 91 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Thông tư liên bộ 125/TTLB năm 1995 hướng dẫn Quyết định 779/TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Ban Tổ Chức Cán bộ ban hành

Ngày ban hành: 30/11/1995

Ngày hiệu lực: 24/03/1996

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Chỉ thị 32/CT.UB năm 1995 Công tác thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1996 do tỉnh An Giang ban hành

Ngày ban hành: 30/11/1995

Ngày hiệu lực: 30/11/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

3
Quyết định 779-TTg năm 1995 về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 30/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 776-TTg năm 1995 về việc cử Phó chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 777/TTg năm 1995 phê duyệt Hiệp định đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 29/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Chỉ thị 57/CT-UB-NCVX về việc nâng bậc lương năm 1995 đối với công chức, viên chức hành chánh sự nghiệp, đảng, đoàn thể do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 29/11/1995

Ngày hiệu lực: 29/11/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

7
Công văn 4684/LĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đề nghị sửa chữa một số điểm trong nội dung "Giấy chứng nhận đối tượng được miễn nộp một phần viện phí, tại Thông tư 27/TBXH"

Ngày ban hành: 28/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Quyết định 1082/QĐ-UB năm 1995 ban hành quy định lập và xét duyệt hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết tại thị xã, thị trấn, thị tứ trong tỉnh Quảng Bình

Ngày ban hành: 28/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Công văn số 3691/UB-KT về việc hướng dẫn thực hiện công tác tiết kiệm năm 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Thông tư liên tịch 280-TCHQ/GSQL năm 1984 quy định về Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá xuất, nhập khẩu do Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan ban hành

Ngày ban hành: 28/11/1995

Ngày hiệu lực: 30/11/1995

Tình trạng: Không xác định

11
Thông tư liên bộ 88-TTLB năm 1995 hướng dẫn thu và sử dụng phí phục vụ trong ngành du lịch do Bộ Tài chính - Tổng cục du lịch ban hành

Ngày ban hành: 26/11/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1994

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Quyết định 768-TTg năm 1995 về địa điểm tổ chức lễ tang đối với cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và đoàn thể từ trần tại Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Joint circular No. 88-TTLB of November 27, 1995, guiding the collection and use of surcharge in the tourist service.

Ngày ban hành: 26/11/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1994

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Chỉ thị 56/CT-UB-KT năm 1995 triển khai công tác đo đạc hệ thống khống chế tọa độ và lập bản đồ địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 26/11/1995

Ngày hiệu lực: 26/11/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Decision No. 767-TTg of November 27, 1995, ratifying the project in support of national medical activities in the 1996-2002 period.

Ngày ban hành: 26/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Quyết định 767-TTg năm 1995 phê duyệt Dự án hỗ trợ cho hoạt động y tế Quốc gia giai đoạn 1996-2002 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 26/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Công văn số 396/TCCP-CCVC về việc hướng dẫn thi hành chế độ độc hại, nguy hiểm cho công chức-viên chức làm công tác lưu trữ do Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 24/11/1995

Ngày hiệu lực: 24/11/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Thông tư 87 TC/TCĐN năm 1995 về hướng dẫn việc xét quyết định tỷ giá và thanh toán hàng hoá xuất khẩu và dịch vụ trả nợ nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/11/1995

Ngày hiệu lực: 22/11/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Chỉ thị 764-TTg năm 1995 về giải toả hàng tồn đọng trong kho cảng Hải Phòng và cảng Sài Gòn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 22/11/1995

Ngày hiệu lực: 07/12/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Quyết định 1059/QĐ-UB năm 1995 ban hành bản quy định về các hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Ngày ban hành: 22/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

21
Nghị định 81-CP năm 1995 hướng dẫn Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật

Ngày ban hành: 22/11/1995

Ngày hiệu lực: 22/11/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

22
Decree No. 81-CP of November 23, 1995, stipulating in details and guiding the implementation of a number of articles of The Labor Code for disabled laborers.

Ngày ban hành: 22/11/1995

Ngày hiệu lực: 22/11/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 713/TC năm 1995 ban hành Huy chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 21/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

24
Nghị định 79-CP về việc phê chuẩn điều lệ về tổ chức và hoạt động của tổng công ty hàng hải việt nam

Ngày ban hành: 21/11/1995

Ngày hiệu lực: 21/11/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

25
Decree No. 79-CP of November 22, 1995, ratifying the statute on the organization and operation of The Vietnam National Shipping lines.

Ngày ban hành: 21/11/1995

Ngày hiệu lực: 21/11/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

26
Quyết định 714/TC năm 1995 Quy chế xét tặng Huy chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Ngày ban hành: 21/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

27
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6058:1995 về bia - phương pháp xác định điaxetil và các chất đixeton khác do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Ngày ban hành: 21/11/1995

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

28
Thông tư 08/TT-BNV(C13) năm 1995 quy định mẫu, việc khắc, sử dụng và quản lý con dấu của các cấp, đơn vị trong Ngành Công an do Bộ nội vụ ban hành

Ngày ban hành: 20/11/1995

Ngày hiệu lực: 20/11/1995

Tình trạng: Còn hiệu lực

29
Quyết định 322/QĐ-NH9 sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu khoa học Ngân hàng kèm theo Quyết định 104/QĐ-NH9 năm 1993 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/11/1995

Ngày hiệu lực: 20/11/1995

Tình trạng: Hết hiệu lực

30
Thông tư 2285/QP-TT-1995 hướng dẫn thực hiện chế độ ưu đãi theo Nghị định 28/CP-1995 do Bộ Quốc phòng ban hành

Ngày ban hành: 20/11/1995

Ngày hiệu lực: 31/12/1994

Tình trạng: Hết hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây