Hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam

Từ khóa: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung Văn bản.
+ Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa: Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn Tin tức...
Từ khóa: Tên thành viên
Tìm thấy 23 văn bản phù hợp với yêu cầu
1
Quyết định 246/QĐ-UB năm 1981 về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện trực tiếp quản lý các rạp chiếu bóng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

2
Nghị quyết số 66-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định lãnh sự giữa Việt nam và Cu ba do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 28/10/1981

Ngày hiệu lực: 12/11/1981

Tình trạng: Không xác định

3
Quyết định 244/QĐ-UB năm 1981 quy định tạm thời về phân công, phân cấp quản lý nhà cửa tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 27/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

4
Quyết định 119-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Hậu Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 25/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

5
Quyết định 242/QĐ-UB năm 1981 về việc kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng các cấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 23/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

6
Quyết định 1101-QĐ/LB năm 1981 về việc thu tiền nuôi rừng do Bộ trưởng Bộ lâm nghiệp- Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Ngày ban hành: 22/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

7
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3673:1981 về Bao bì sử dụng trong sản xuất - Yêu cầu chung về an toàn

Ngày ban hành: 20/10/1981

Ngày hiệu lực: 31/12/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

8
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3681:1981 về vật liệu điện môi - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

9
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3684:1981 về thiết bị điện - Khái niệm cơ bản - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

10
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3678:1981 về nguồn bức xạ quang dùng điện - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

11
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3683:1981 về dụng cụ đốt nóng bằng điện dùng trong sinh hoạt - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

12
Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3676:1981 về vật liệu dẫn điện - Thuật ngữ và định nghĩa do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Ngày ban hành: 20/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

13
Thông báo 206/TB-UB về việc huy động đóng góp của các công ty xí nghiệp trên địa bàn thành phố để xây dựng quỹ phúc lợi chung cho thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ngày ban hành: 15/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

14
Quyết định 112-HĐBT năm 1981 về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của chính quyền cấp xã do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 14/10/1981

Ngày hiệu lực: 29/10/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

15
Quyết định 111-HĐBT năm 1981 sửa đổi chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/10/1981

Ngày hiệu lực: 30/09/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

16
Chỉ thị 110-HĐBT năm 1981 về việc tăng cường cán bộ cho cấp huyện và cơ sở do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 12/10/1981

Ngày hiệu lực: 27/10/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

17
Quyết định 109-HĐBT năm 1981 phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 09/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

18
Nghị quyết số 108-HĐBT về việc phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp ở các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ do Hội đồng Chính phủ ban hành

Ngày ban hành: 07/10/1981

Ngày hiệu lực: 22/10/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

19
Thông tư liên bộ 3-TT/LB năm 1981 về việc cung ứng vật tư cho nghề cá do Bộ Thuỷ sản - Bộ Vật tư ban hành

Ngày ban hành: 04/10/1981

Ngày hiệu lực: 04/10/1981

Tình trạng: Còn hiệu lực

20
Thông tư 4-TS/VTTT/VG-1981 hướng dẫn quản lý thị trường đối với sản phẩm và vật tư thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

Ngày ban hành: 04/10/1981

Ngày hiệu lực: 19/10/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

21
Quyết định 1579-QĐ/PC năm 1981 công bố những cảng được mở ra cho tàu buôn nước ngoài vào do Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải ban hành

Ngày ban hành: 04/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

22
Thông tư 35-TBXH-1981 hướng dẫn thi hành Điều 8 Quyết định 21-HĐBT-1981 đối với công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân đang công tác ở K, C về hưu hoặc nghỉ việc vì mất sức lao động do Bộ Thương binh và xã hội ban hành

Ngày ban hành: 04/10/1981

Ngày hiệu lực: 19/10/1981

Tình trạng: Hết hiệu lực

23
Quyết định 102-HĐBT năm 1981 về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Ngày ban hành: 01/10/1981

Ngày hiệu lực: N/A

Tình trạng: Còn hiệu lực

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký tài khoản
Tìm kiếm
Năm tháng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây